Kijów ul. I. Franki 40b m. 307
tel. +38 (044) 486-31-77
e-mail: zpu5@o2.pl
Home / Anonsy / Wzór opinii na Kartę Polaka

Wzór opinii na Kartę Polaka

W związku z nowelizacją Ustawy o Karcie Polaka

zaświadczenie będzie wydawane na podstawie opinii, która powinna spełniać n/w wymagania 

 

NAZWA I ADRES ORGANIZACJI

miejscowość, data

 

Opinia

pan/pani …………………………………, syn/ córka……………………………………..

urodzony(a) dnia, …………………. w………………, zamieszkały(a)w………………………………………………………………………………

od co najmniej 3 lat jest aktywnie zaangażowany w działalność na rzecz języka i kultury polskiej/polskiej mniejszości narodowej*.

Działalność wyżej wymienionego polegała na:

Tu należy opisać:

  1. choćby krótką informację o polskim pochodzeniu wnioskodawcy, mimo braku dokumentów potwierdzających polskie pochodzenie;
  2. czy i od kiedy osoba należy do organizacji wydającej zaświadczenie albo organizacji zrzeszonej lub współpracującej (wskazać jakiej);
  3. w jakich działaniach osoba brała aktywny udział i na czym on polegał (chodzi o działania, w których udział tej osoby miał realne znaczenie dla ich organizacji);
  4. w jakich innych działaniach organizacji osoba brała udział (tu można opisać działania, w których osoba brała udział tylko jako uczestnik, a nie organizator);
  5. jakie realne zasługi na rzecz języka i kultury polskiej lub na rzecz polskiej mniejszości narodowej ma osoba, której wydawane jest zaświadczenie.

Opis aktywności powinien zawierać co najmniej pół strony tekstu. Istotne jest opisanie rzeczywistych działań osoby w ramach organizacji, a nie opisanie działań organizacji i stwierdzenie, że osoba ta brała w nich udział.

 

 

……………………………………………

Podpis prezesa organizacji

 

Comments are closed.

Scroll To Top