Kijów ul. I. Franki 40b m. 307
tel. +38 (044) 486-31-77
e-mail: zpu5@o2.pl
Home / Związek / Cele

Cele

  • odrodzenie narodowe Polaków;
  • budzenie i pielęgowanie świadomości narodowej;
  • praca na rzecz rozwoju społecznego i kulturalnego obywateli Ukrainy pochodzenia polskiego;
  • popularyzacja wspólnoty losów narodów polskiego i ukraińskiego;
  • pogłębienie przyjaźni między Polakami i Ukraińcami oraz innymi narodami Ukrainy;
  • obrona praw ludności polskiej na Ukrainie, troska o zaspokajenie jej potrzeb;
  • krzewienie nauki języka polskiego, kultury i historii polskiej;
  • sprzyjanie organom państwowym w zakładaniu polskich szkół i studiów;
  • popularyzacja dorobku Polaków na Ukrainie we wszystkich dziedinach życia społecznego;
  • budzenie aktywności ludności polskiej na Ukrainie w życiu społecznym i gospodarczym celem tworzenia praworządnego państwa i przestrzegania Wszechświatowej Deklaracji Praw Człowieka.

Comments are closed.

Scroll To Top