środa , Styczeń 24 2018
Kijów ul. I. Franki 40b m. 307
tel. +38 (044) 486-31-77
e-mail: zpu5@o2.pl
Home / Aktualności (page 12)

Category Archives: Aktualności

Feed Subscription

Informacje dla obcokrajowców przystępujących do rekrutacji w Zespole Szkół Ekonomicznych Nr 2 im. I. Daszyńskiego

Informacje dla obcokrajowców przystępujących do rekrutacji w Zespole Szkół Ekonomicznych Nr 2 im. I. Daszyńskiego os. Spółdzielcze 6 Kraków. Kandydat chcący podjąć edukację w Zespole Szkół Ekonomicznych nr 2 im. I. Daszyńskiego os. Spółdzielcze 6 w Krakowie musi posiadać: świadectwo potwierdzające ukończenie klasy 9 w wersji oryginalnej, dokument musi być przetłumaczony na język polski przez tłumacza przysięgłego, odpis aktu urodzenia ... Read More »

W Sejmie RP odbył się opłatek z Polakami z Łotwy, Litwy, Białorusi i Ukrainy

w-1

Dziś z inicjatywy Komisji Łączności z Polakami za Granicą, dzięki Marszałkowi Markowi Kuchcińskiemu oraz pomocy Fundacji Wolność i Demokracja, w Sejmie odbył się opłatek z Polakami z Łotwy, Litwy, Białorusi i Ukrainy. Poza wzruszającymi chwilami, kolędami chóru szkoły polskiej z Baranowicz padły ważne deklaracje ze strony pani Premier Beaty Szydło o mocnym wsparciu dla Polaków na byłych Kresach.  Read More »

Warsztaty Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego

adcadc

Szanowni Państwo ! W imieniu Zarządu Stowarzyszenia Centrum Wolontariatu BESKIDY z Brzuśnika, oraz Gimnazjum Międzynarodowego Partnerstwa z Oddziałami Dwujęzycznymi w Wieprzu – Szkoły Stowarzyszonej w UNESCO, pragnę zaprosić Państwa podopiecznych do wzięcia udziału w Warsztatach Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego. Warsztaty te będą realizowane na Żywiecczyźnie (tereny południowej Polski) w dniach od 3 października 2015 roku do dnia ... Read More »

Białostockie uczelni zapraszają na studia

bialystok

Szanowni Państwo, Fundacja OKNO NA WSCHÓD oraz miasto Białystok w dniach 29-31 maja 2015 r. organizują adresowaną do rosyjskiej młodzieży wizytę edukacyjno-informacyjną dotyczącą możliwości podjęcia studiów na publicznych uczelniach wyższych w Białymstoku. Do udziału w wizycie zapraszamy przyszłych kandydatów na studia wraz z rodzicami. Celem wizyty jest przedstawienie jej uczestnikom oferty edukacyjnej białostockich uczelni wyższych oraz udział w wydarzeniu kulturalnym ... Read More »

Ślepy Zaułek

sz

Dwubiegunowość geograficzna świata ma już od kilku miesięcy politycznego dublera. Ale o ile ta pierwsza ma charakter stabilny, o tyle ta druga jest w ciągłym ruchu, wędrowna. Chodzi po krajach i ludziach, jak pijany zając, od płotu do płota, czyli między mądrością a głupotą. I jednej, i drugiej nie brakuje, choć gorzej, gdy ta druga – dominuje. Ostatnio, to właśnie ... Read More »

Kry­zys mię­dzy­na­ro­do­wy do­pin­gu­je

obron_semoniak-479

Mi­ni­ster obro­ny RP To­masz Sie­mo­niak wziął udział w otwar­ciu XXII Mię­dzy­na­ro­do­we­go Sa­lo­nu Prze­my­słu Obron­ne­go w Kiel­cach. Mi­ni­ster za­po­wie­dział, że w ciągu roku zo­sta­ną roz­strzy­gnię­te naj­waż­niej­sze prze­tar­gi na do­sta­wy dla woj­ska, a pre­zen­to­wa­na na Sa­lo­nie ofer­ta po­ka­zu­je, jak bar­dzo po­stę­pu­je roz­wój pol­skie­go prze­my­słu obron­ne­go. Cho­dzi o prze­tar­gi na sprzęt do obro­ny po­wietrz­nej, w tym prze­ciw­ra­kie­to­wej, i na śmi­głow­ce wie­lo­za­da­nio­we. W ciągu ... Read More »

Donald Tusk przewodniczącym Rady Europejskiej!

tusk_ue

Po raz pierwszy Polski polityk obejmie tak istotne stanowisko w Unii Europejskiej. Obejmie urząd 1 grudnia, na okres dwa i pół roku. „Jestem przekonany, że polskie dziedzictwo i nasze europejskie marzenia mogą stać się istotnym źródłem energii, której Unia Europejska bardzo potrzebuje i będzie potrzebować w przyszłości. Przychodzę tu do Brukseli z kraju, który głęboko wierzy w sens zjednoczonej Europy ... Read More »

Nie ma wolności bez solidarności z Ukrainą!

1

Gościem Święta Wolności, był ukraiński prezydent elekt Petro Poroszenko, który wieczorem 4 czerwca spotkał się z Bronisławem Komorowskim w Belwederze. Tematem rozmowy była ocena sytuacji na Ukrainie i perspektywy politycznego rozwiązania kryzysu, a także kwestie stosunków dwustronnych, w tym polskiej pomocy dla ukraińskich reform, w sposób szczególny dla reformy samorządowej. Petro Poroszenko zapowiedział, że po zaprzysiężeniu będzie realizował reformy, które ... Read More »

Scroll To Top