Kijów ul. I. Franki 40b m. 307
tel. +38 (044) 486-31-77
e-mail: zpu5@o2.pl
Home / Aktualności / Projekt „Pomoc Polakom z Ukrainy”

Projekt „Pomoc Polakom z Ukrainy”

Szanowni Państwo,

w ramach realizacji projektu „Pomoc Polakom z Ukrainy” finansowanego ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Fundacja Wolność i Demokracja dofinansowuje m.in. wydatki na transport związane z ewakuacją Polaków i osób polskiego pochodzenia z Ukrainy.

Z tytułu wsparcia dofinansowywane mogą być:

– koszty indywidualnej podróży (np. autobusem, samochodem, pociągiem)

– koszty za wynajem autobusu (w przypadku wyjazdu organizowanego)

Do tego typu wsparcia kwalifikują się wyłącznie:

Posiadacze KARTY POLAKA oraz członkowie ich najbliższej rodziny obejmującej współmałżonka, wstępnych i zstępnych:

Osoby, które posiadały KARTĘ POLAKA, natomiast utraciła ona ważność z powodu uzyskania zezwolenia na pobyt stały na terytorium RP lub polskiego obywatelstwa, a także członkowie ich najbliższej rodziny: współmałżonek, wstępni (rodzice, dziadkowie) oraz zstępni (dzieci, wnukowie)

Obywatele polscy posiadający stałe miejsce zamieszkania na Ukrainie (zameldowanie), a także członkowie ich najbliższej rodziny: współmałżonek, wstępni (rodzice, dziadkowie oraz zstępni (dzieci, wnukowie)

Osoby posiadające decyzję o zakwalifikowaniu do wydania wizy repatriacyjnej lub decyzję o stwierdzeniu polskiego pochodzenia w celu repatriacji, a także członkowie ich najbliższej rodziny. Warunkiem łącznym we wszystkich wymienionych przypadkach dla każdego beneficjenta z osobna jest fakt przybycia na terytoriom Rzeczypospolitej z powodu działań wojennych prowadzonych na terenie Ukrainy od 24.02.2022 roku.

Jeżeli w Państwa organizacjach, czy środowisku są osoby kwalifikujące się i wiedzą Państwo o ich zamiarze wyjazdu prosimy o informacje mailową przesłaną na adres: ukrainapomoc@wid.org.pl W temacie maila proszę wpisać „TRANSPORT”.

 

Justyna Szwarc e-mail: justyna.szwarc@wid.org.pl

Fundacja Wolność i Demokracja

tel. +48 22 622 33 32

tel. +48 22 622 33 34

Comments are closed.

Scroll To Top