Kijów ul. I. Franki 40b m. 307
tel. +38 (044) 486-31-77
e-mail: zpu5@o2.pl
Home / Aktualności / Pomoc Polakom z Ukrainy ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

Pomoc Polakom z Ukrainy ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

Szanowni Państwo,
w związku z  realizacją projektu pn. „Pomoc Polakom z Ukrainy ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, uprzejmie proszę o przekazanie informacji ewentualnym zainteresowanym, którzy wyjechali z Ukrainy w związku z działaniami wojennymi w kraju.
Zainteresowani  mogą kontaktować się z nami za pośrednictwem biur w całej Polsce:
 •  Warszawa – ul. Krakowskie Przedmieście 64 –  punkt zarządzany przez Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” – tel. +48 539537550, e-mail: ukraina@swp.org.pl
 • Częstochowie – punkt zarządzany przez Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”
  +48608046929, e-mail: bacirp@interia.pl, aleja Jana Pawła II 126/130, 42-200 Częstochowie
 • Lublinie – punkt zarządzany przez Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”,
  +48 881676305, e-mail: drom2009@o2.pl, ul. Rynek 18, 20-111 Lublin
 • Łomży – punkt zarządzany przez Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”,
  +48 507645900, e-mail: fundacja.lektor@gmail.com, ul. Mikołaja Kopernika 9, 18-400 Łomża
 • Katowicach – punkt zarządzany przez Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”,
  +48 501459655, e-mail: alicebk@wp.eu, ul. Krasińskiego 8, 40-019 Katowice
 • Krakowie – punkt zarządzany przez Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”,
  +48 502514842, e-mail: kd@swp.krakow.pl, ul. Rynek Główny 14, 31-008 Kraków
 • Poznaniu – punkt zarządzany przez Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”,
  +48 508113512, e-mail: poznan@swp.org.pl, ul. Stary Rynek 51, 61-772 Poznań
 • Rzeszowie – punkt zarządzany przez Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”,
  +48 502251935, e-mail: pkowalski@wspolnota-polska.rzeszow.pl, ul. Rynek 19, 35-064 Rzeszów
 • Olsztynie – punkt zarządzany przez Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”,
  +48889426452, e-mail: e.pietrzak@swp.org.pl, ul. Partyzantów 87, 10-402 Olsztyn
 • Toruniu – punkt zarządzany przez Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”,
  +48 600247 079, e-mail: torun@swp.org.pl , ul. Gagarina 34/36, 87-100 Toruń
 • Wrocławiu – punkt zarządzany przez Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”,
  +48 509696253, e-mail: violettaglowinska@interia.pl, ul. Kuźnicza 11/13 p. 22, 50-138 Wrocław
I. Beneficjenci projektu
 • Odbiorcami projektu „Pomoc Polakom z Ukrainy” są:
 • Posiadacze KARTY POLAKA oraz członkowie ich najbliższej rodziny obejmującej współmałżonka,  wstępnych i  zstępnych
 • Osoby, które posiadały KARTĘ POLAKA, natomiast utraciła ona ważność z powodu uzyskania zezwolenia na pobyt stały na terytorium RP lub polskiego obywatelstwa,  a także członkowie ich najbliższej rodziny: współmałżonek, wstępni oraz zstępni
 • Obywatele polscy posiadający stałe miejsce zamieszkanie na Ukrainie (zameldowanie), a także członkowie ich najbliższej rodziny: współmałżonek, wstępni oraz zstępni
 • Osoby posiadające decyzje o zakwalifikowaniu do wydania wizy repatriacyjnej lub decyzję o stwierdzeniu polskiego pochodzenia, a także członkowie ich najbliższej rodziny: współmałżonek, wstępni oraz zstępni
 • Warunkiem łącznym we wszystkich wymienionych przypadkach dla każdego beneficjenta z osobna jest fakt przybycia na terytoriom Rzeczypospolitej z powodu działań wojennych od 24.02.2022 roku – przekraczając granicę Ukrainy z Rumunią, Mołdawią, Słowacją, Węgrami, Polską
W załączeniu przekazuję  formularze A-D dla danego odbiorcy.
Formularz A wypełnia wyłącznie osoba, która jest posiadaczem Karty Polaka i przyjechała do RP (przekroczyła granicę) nie wcześniej niż 24 lutego 2022 r. Wniosek obejmuje posiadacza Karty Polaka i członków jego rodziny, którzy przyjechali do RP (przekroczyli granicę) nie wcześniej niż 24 lutego 2022 r.
Formularz B  wypełnia osoba, która przyjechała do RP (przekroczyła granicę) nie wcześniej niż 24 lutego 2022 r. i jest członkiem najbliższej rodziny posiadacza Karty Polaka (posiadacz KP np. pozostał w Ukrainie bądź jest w Polsce, bo przyjechał wcześniej przed wybuchem wojny a rodzina dołączyła do niego). Wniosek obejmuje członków rodziny posiadacza Karty Polaka, którzy przyjechali do RP (przekroczyli granicę) nie wcześniej niż 24 lutego 2022 r.
Formularz C wypełnia osoba, która posiadała Kartę Polaka, natomiast utraciła ona ważność z powodu uzyskania zezwolenia na pobyt stały na terytorium RP lub nabycia polskiego obywatelstwa. Wniosek może obejmować członków najbliższej rodziny wnioskodawcy: współmałżonek, wstępni, zstępni, którzy przyjechali do RP (przekroczyli granicę) nie wcześniej niż 24 lutego 2022 r.
lub
jest obywatelem polskim posiadającym stałe miejsce zamieszkanie na Ukrainie (zameldowanie). Wniosek może obejmować członków najbliższej rodziny wnioskodawcy: współmałżonek, wstępni, zstępni, którzy przyjechali do RP (przekroczyli granicę) nie wcześniej niż 24 lutego 2022 r.
Formularza D wypełnia osoba, która przyjechała do RP (przekroczyła granicę) nie wcześniej niż 24 lutego 2022 r. oraz posiada decyzję o zakwalifikowaniu do wydania wizy repatriacyjnej lub decyzję o stwierdzeniu polskiego pochodzenia. Wniosek może obejmować członków najbliższej rodziny wnioskodawcy: współmałżonek, wstępni, zstępni, którzy przyjechali do RP (przekroczyli granicę) nie wcześniej niż 24 lutego 2022 r.
II. Formy pomocy
oferujemy:
 • przekazanie zapomóg finansowych (1 505 zł dla osoby dorosłej, 752,5 zł dla osoby niepełnoletniej)
 • organizację bezpłatnego kursu języka polskiego dla osób dorosłych
 • dofinansowanie działań związanych z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych (kursy doszkalające, kursy zawodowe itp.)
 • dofinansowanie pomocy specjalistów: psychologów, tłumaczy przysięgłych, prawników, lekarzy itp.
 • Analogiczny pakiet pomocowy w ramach projektu mają Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”, Fundacja Pomoc Polakom na Wschodzie oraz Fundacja Wolność i Demokracja. 
 • W związku z powyższym Osoby korzystające z pomocy w ramach projektu „Pomoc Polakom z Ukrainy” są zobowiązane do składania wniosków u jednego z podmiotów.
W razie pytań zapraszam do kontaktu.
Naturalnie wszystkich Państwa, bez względu na miejsce swojego aktualnego pobytu zawsze zapraszam do kontaktu w sprawach, które nurtują w tym niezwykle trudnym czasie. Będziemy podejmować starania, aby je rozwiązywać.
Z szacunkiem, serdecznymi pozdrowieniami i życzeniami POKOJU
Anita Staszkiewicz
Tel. 22 556 90 51

Comments are closed.

Scroll To Top