Kijów ul. I. Franki 40b m. 307
tel. +38 (044) 486-31-77
e-mail: zpu5@o2.pl
Home / Aktualności / Informacja o odznaczeniach

Informacja o odznaczeniach

Do uwagi prezesów miejscowych oddziałów Związku Polaków Ukrainy !

Na posiedzeniu Zarządu Głównego ZPU 14.05.2021 r. uchwalono decyzję o przedstawieniu do odznaczeń honorowych aktywnych członków Związku Polaków Ukrainy. Dla ułatwienia spraw organizacyjnych rozmieszczamy na stronie internetowej ZPU wzory wniosków na następujące nagrody:

– Wniosek o nadanie orderu Krzyż Zasługi (brązowy, srebrny, złoty)
– Wniosek o nadanie medalu „Opiekun miejsc pamięci narodowej” (srebrny, złoty)
– Odznaka honorowa „Zasłużony dla kultury Polskiej”

Zwracamy uwagę, że Prezesi organizacji mają prawo do samodzielnego składania wniosków dla członków swoich organizacji do odpowiedniego Konsulatu. W przypadku kiedy kandydatem na nagrodę bądź odznaczenie jest Prezes organizacji, wniosek podpisuje i kieruje do odpowiedniego Konsulatu Prezes ZPU.
Zachęcamy prezesów zapoznać się z wymaganiami i wypełnić Wnioski dla kandydatów do odpowiednich nagród . W terminie do 01.07.2021 r. nadesłać wypełnione dokumenty do biura ZPU.

Korzystne linki:

https://www.prezydent.pl/prezydent/kompetencje/ordery-i-odznaczenia/

https://www.prezydent.pl/prezydent/kompetencje/ordery-i-odznaczenia/akty-prawne-i-formularze-wnioskow/

https://www.prezydent.pl/prezydent/kompetencje/ordery-i-odznaczenia/odznaczenia/

https://znp.edu.pl/druki-formularze/wzor-wniosku-o-nadanie-odznaki-dzialalnosc-dziedzinie-kultury/wniosek-o-nadanie-odznaki-honorowej-zasluzony-dla-kultury-polskiej/

https://www.gov.pl/web/kulturaisport/medal-opiekun-miejsc-pamieci-narodowej

https://www.gov.pl/web/kulturaisport/odznaka-zasluzony-dla-kultury-polskiej

 

Comments are closed.

Scroll To Top