Kijów ul. I. Franki 40b m. 307
tel. +38 (044) 486-31-77
e-mail: zpu5@o2.pl
Home / Aktualności / Консультації з громадськими об’єднаннями польської національної меншини в Міністерства освіти і науки України 16.02.2018 року щодо проекту статті про мову освіти в закладах середньої освіти

Консультації з громадськими об’єднаннями польської національної меншини в Міністерства освіти і науки України 16.02.2018 року щодо проекту статті про мову освіти в закладах середньої освіти

MON 1 - копия (2)Консультації з громадськими об’єднаннями польської національної меншини в Міністерства освіти і науки України 16.02.2018 року
щодо проекту статті про мову освіти в закладах середньої освіти.

Від громадських об’єднань польської національної меншини на зустрічі були присутні:
– Адам Хлопек, голова Спілки Вчителів Полоністів України,
– Люція Ковальська, директор ЗОШ №24 ім. М. Конопницької у Львові,
– Віра Шершньова, представник Спілки Вчителів Полоністів України,
– Олена Хоменко, заступник голови Спілки Поляків України,
– Наталія Шумлянська, заступник голови Спілки Поляків України,
– Надія Сушніцька, представник Федерації польських організацій в Україні.

Зустрічі у Міністерстві передувала зустріч в Київському Офісі Ради Європи 2 лютого 2018 року, де польську громаду представляли Олена Хоменко і Олександр Длугош. На зустрічі відбулося обговорення нового проекту «Зміцнення захисту національних меншин в Україні», який реалізовуватиметься в рамках спільної програми Європейського Союзу та Ради Європи «Партнерство заради належного врядування». На зустрічі з делегацією Ради Європи представники національних громад обговорювали питання імплементації статті 7 «Мова освіти» Закону України «Про освіту» викладені в Дорожній Карті МОН України. Члени делегації розповіли, що цей проект створено для посилення організаційної спроможності різних інституцій, які працюють у сфері дії Рамкової конвенції про захист національних меншин (Рамкову конвенцію ратифіковано Законом України № 703/97-ВР) від 09.12.97 )

16 лютого 2018 року у Міністерстві освіти і науки України відбулася зустріч робочої групи МОН з представниками польських національних меншин. На жаль, для обговорення була запланована лише одна стаття проекту Закону України «Про загальну середню освіту» , текст якої викладено в Дорожній Карті МОН України.

Не маючи повного тексту проекту закону «Про загальну середню освіту» важко зробити адекватні висновки. Відсутня пояснювальна записка до вказаної статті, не зрозуміло які пункти статті нові, а які переписані з чинного закону, тому що не підготовлена порівняльна таблиця до вказаного законопроекту. Не наведене обґрунтування запропонованих змін.

Не ясно, як буде прописана термінологія у вказаному законопроекті, тому що ми знаємо що розкриття терміну «позашкільні навчальні заклади» в усіх діючих освітянських законах прописані по різному і тут велике поле для фантазування місцевих чиновників від освіти . Незважаючи на те, що відповідно до Конституції України (ст.53) і Закону України «Про освіту» п.1.ст.7 «особам, які належать до національних меншин України…гарантується право вивчення мови відповідних національних меншин…в т.ч. через національні-культурні товариства» , механізму впровадження в життя цієї норми закону не має.

Під час обговорення проекту статті Олена Хоменко, заступник голови СПУ, порушила питання якості складання звіту Про виконання ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ХАРТІЇ РЕГІОНАЛЬНИХ МОВ АБО МОВ МЕНШИН. Незважаючи на те, що на заходи з реалізації Європейської хартії регіональних мов або мов меншин Міністерству освіти і науки України з Державного бюджету України були виделені кошти на фінансування програм розвитку національних меншин (за 2011-2013 роки загалом 28 900,0 тис.грн) у Третій періодичний доповіді України взагалі відсутня інформація про стан справ щодо польської мови у Києві і Київській області, а це четвертий за чисельністю поляків, регіон в Україні. Контроль за підготовку Третього періодичного звіту МОН виконував заступник міністра П.Б. Полянський.

Взагалі від моменту ратифікації Хартії та набрання нею чинності для України положення законів, які регулюють порядок використання мов, майже не змінювалися. Тобто, говорити про те, що Україна якимось чином намагалася імплементувати положення Хартії у внутрішнє законодавство, немає підстав.

У вітчизняному законодавстві взагалі відсутній законодавчий акт, який би визначав повноваження місцевих органів влади щодо визнання мов такими, які є поширеними на території відповідних адміністративно-територіальних одиниць, що робить неможливою будь-яку ефективну діяльність щодо застосування Хартії.

Тому, навіть після прийняття Хартії, найвагоміший внесок у підтримку й розвиток регіональних мов та мов меншин здійснюють неурядові громадські організації та національні товариства за кошти благодійників.

Зупинилася Олена Хоменко, також на обговоренні Типового положення про культурно-освітній центр національних меншин України, яке було прийняте у 2004 році замість положення про недільну школу національних меншин, згідно з Положенням такий центр, визначається, як позашкільний навчальний заклад, хоча в ПКМ України №433 від 6.05.2001 року (ст.12) до типів позашкільних навчальних закладів віднесено «освітньо-культурний центр національних меншин».

Більше в жодному законі України включаючи «Про середню освіту», «Про позашкільну освіту», «Про засади державної мовної політики» не виписано, що громадське об’єднання національних меншин може вивчати рідну мову шляхом створення такого центру в позашкільних, загальноосвітніх, дошкільних, професійно-технічних навчальних закладах різних типів і форм власності, цент може входити до складу навчально-виховних комплексів, навчально-виховних об’єднань з дошкільними, загальноосвітніми та іншими навчальними закладами.

Ще Олена Хоменко звернула увагу присутніх на те, що в усьому світі позашкільні навчальні заклади польської громади називаються польськими суботніми школами, що також не враховано у вказаному Положенні. Бажано зважити всі зауваження, тим більше що часу залишилося мало, бо у квітні 2018 року проект закону України «Про загальну середню освіту» вже треба подати на розгляд Кабінету Міністрів України.

Comments are closed.

Scroll To Top