Kijów ul. I. Franki 40b m. 307
tel. +38 (044) 486-31-77
e-mail: zpu5@o2.pl
Home / Ciekawostki / Chersoń pamięta o generale i wielkich Polakach

Chersoń pamięta o generale i wielkich Polakach

Chersońskie Obwodowe Towarzystwo „Polonia” ma w wiosennym kalendarzu imprez kulturalnych zapisane wszystkie kartki. Właśnie w czasie, kiedy nad Dnieprem zaczynają kwitnąć kasztany chersońscy Polacy oraz sympatycy Towarzystwa jak co roku organizują imprezy kulturalne, konkursy, a także czczą pamięć ludzi zasłużonych dla Polski.

8 kwietnia członkowie Towarzystwa wraz z jego prezesem Rozalią Lipińską złożyli kwiaty i zapalili znicz pamięci na grobie generała Mariusza Zaruskiego, który spoczywa na tutejszym cmentarzu razem z innymi polskimi oficerami. Ten wielki Polak-pionier polskiego żeglarstwa, taternik, malarz i peta, a przede wszystkim żołnierz zmarł w chersońskim więzieniu NKWD w roku 1941. Mogiła jest symboliczna, gdyż konkretne miejsce pochówku nie jest znane. Być może w niedługim czasie rozpoczną się badania mające na celu ustalenie miejsca spoczynku generała Zaruskiego.

W roku 2017 mija 150 rocznica urodzin polskiej uczonej, dwukrotnej laureatki nagrody Nobla – Marii Curie-Skłodowskiej. Z tej okazji Towarzystwo „Polonia” zorganizowało konkurs: „Prezentacja Multimedialna: Maria Curie-Skłodowska –  Życie i Działalność Naukowa” skierowany do młodzieży i dorosłych. Na konkurs wpłynęło czternaście prac, spośród których jury wybrało trzy najlepsze pod względem merytorycznym, językowym i graficzno-dźwiękowym. Wyniki konkursu zostały ogłoszone 29 kwietnia przez zastępcę pani prezes Swietłanę Szuwałową i nauczyciela języka polskiego Pawła Eliasa. Pierwsze miejsce zdobyli Państwo Ludmiła i Anatolij Kałużni. Laureaci i pozostali uczestnicy konkursu otrzymali nagrody. Podczas spotkania pokonkursowego wszyscy byli zgodni, co do tego, że stworzenie prezentacji multimedialnej jest nie tylko znakomitym ćwiczeniem językowym, lecz również wzbogaca wiedzę uczestnika.

 Z okazji Narodowego Święta Konstytucji 3 Maja chersońska „Polonia” zorganizowała koncert zatytułowany „Pieśni patriotyczne i żołnierskie w polskiej tradycji narodowej”. Impreza odbyła się 7 maja w Szkole Muzycznej nr 1. Zastępca prezesa Towarzystwa, Pani Swietłana Szuwałowa, powitała gości licznie zgromadzonych w auli szkoły, w swoim przemówieniu podkreśliła, jak ważnym wydarzeniem dla Rzeczpospolitej było napisanie i uchwalenie pierwszej w Europie ustawy zasadniczej. Koncert rozpoczęła trzynastowieczna pieśń patriotyczno-religijna „Gaude Mater Polonia” skomponowana z okazji kanonizacji św. Stanisława w 1254 roku. Pieśń z okresu powstania styczniowego „W krwawym polu srebrne ptaszę” napisał polski poeta Wincenty Pol. Podczas koncertu pieśni tej towarzyszyły pojawiające się na ekranie rysunki Artura Grottgera, który upamiętnił tragiczne losy zrywu styczniowego. Pan Aleksander Tarziuk wykonał solo pieśń z czasów pierwszej wojny światowej „Rozkwitały pąki białych róż”. Działający przy Towarzystwie „Polonia” chór „Przyjaźń” zaśpiewał ulubioną pieśń Marszałka Piłsudskiego „ Pierwsza Brygada”. Utwory dwudziestowieczne, te z najnowszej historii Polski, znane i popularne to „Mury” Jacka Kaczmarskiego i „Żeby Polska była Polską” Jana Pietrzaka. Tę drugą odśpiewała solo uczennica szkoły średniej Maria Demczenko i zebrała gromkie oklaski. Warto dodać, że utwór Pietrzaka był na tyle znany i ważny dla Polaków w latach osiemdziesiątych i potem, że cytowali go w swoich przemówieniach królowa Elżbieta II i prezydent Stanów Zjednoczonych Ronald Reagan.

Pieśń i muzyka od najdawniejszych czasów były ważnym elementem życia i tożsamości narodów. Pieśni towarzyszyły tak ważnym wydarzeniom jak: koronacje królów, bitwy, rocznice. Były obecne w radosnych i tragicznych momentach historii narodu polskiego i innych narodów. Pieśni jednoczyły, dodawały sił, a przede wszystkim w formie śpiewanej zapisywały historię narodu. O tym wszystkim miała okazję przekonać się publiczność naszego koncertu.

Paweł Elias
nauczyciel języka polskiego skierowany do pracy w Ukrainie przez ORPEG w Warszawie

Comments are closed.

Scroll To Top