poniedziałek , październik 18 2021
Kijów ul. I. Franki 40b m. 307
tel. +38 (044) 486-31-77
e-mail: zpu5@o2.pl
Home / Polecamy / Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Oleśnicy przedstawia ofertę w zakresie kształcenia uczniów obywateli Ukrainy w Polsce,  w roku szkolnym 2017/2018.

Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Oleśnicy przedstawia ofertę w zakresie kształcenia uczniów obywateli Ukrainy w Polsce,  w roku szkolnym 2017/2018.

Rozumiejąc obustronne korzyści wynikające z rozwijania współpracy pomiędzy Ukrainą i Rzeczpospolitą Polską proponujemy możliwość podjęcia nauki w polskiej szkole zawodowej przez uczniów, obywateli Ukrainy.

Dla młodzieży z Ukrainy proponujemy rozpoczęcie nauki od 01.08.2017r. w formie 4 tygodniowego kursu języka polskiego. Od 1.09.2017r. rozpoczną razem z polskimi kolegami, naukę w wybranym przez siebie zawodzie kucharz, cukiernik wg starych receptur, kowal, fryzjer, mechanik pojazdów samochodowych, blacharz samochodowy, monter sieci instalacji i urządzeń sanitarnych, murarz, tynkarz.

 • Poziom kształcenia – zasadnicza szkoła zawodowa klasy I-III
 • Okres kształcenia – 3 lata
 • Płatna praktyka zawodowa – podpisujemy z uczniami umowę o pracę – 130 zł/m-ąc
 • W czasie kształcenia uczniowie będą realizowali program kształcenia ogólnego i zawodowego obowiązujący dla uczniów szkół zawodowych . Dodatkowo dla ułatwienia adaptacji i pomocy w nauce będą realizowane dodatkowe lekcje z języka polskiego.
 • Uczniowie uczą się dodatkowo j. angielskiego lub j. niemieckiego
 • Dla uczniów mających trudności w nauce będą zorganizowane dodatkowe zajęcia umożliwiające usunięcie trudności edukacyjnych.
 • Absolwent zasadniczej szkoły zawodowej otrzymuje świadectwo ukończenia szkoły oraz ma prawo przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. Egzaminy
  te organizowane są w szkole do której uczęszcza uczeń i uprawniają do kontynuowania nauki w szkole średniej , zdania matury oraz podjęcia pracy na terenie Polski lub Ukrainy
 • Uczeń, który zdał egzamin zawodowy otrzymuje dyplom potwierdzający kwalifikacje na terenie Unii Europejskiej również w języku angielskim.
 • Szkoła posiada w pełni przygotowane pracownie oraz profesjonalną kadrę pedagogiczną.
 • Lekcje i zajęcia praktyczne realizowane są przez pięć dni w tygodniu od poniedziałku do piątku. W sobotę oraz w niedzielę realizowane są zajęcia dodatkowe umożliwiające rozwijanie uzdolnień i zainteresowań indywidualnych ( zajęcia sportowe, kulturalne, wspomagające edukację i rozwój uczniów).

Warunki zamieszkania:

 1. Uczniowie będą mieszkali razem z polskimi kolegami w internacie Centrum Kształcenia
  i Wychowania OHP w Oleśnicy.
 2. Zakwaterowanie w 3 lub 4 osobowych, odnowionych pokojach.
 3. W internacie funkcjonuje własna kuchnia i stołówka zabezpieczająca wyżywienie dla jego mieszkańców.
 4. Mieszkańcy internatu będą mogli korzystać nieodpłatnie z Internetu.
 5. Uczniowie mieszkający w internacie będą objęci całodobową opieką wychowawców
  i pracowników pedagogicznych oraz będą mieli  zabezpieczony dostęp do opieki medycznej.

Wymagania dla kandydatów:

 1. Świadectwo ukończenia IX klasy szkoły na Ukrainie wraz z tłumaczeniem na język polski
 2. Wiek poniżej 18 lat w roku rozpoczęcia nauki w Polsce.
 3. Dokumenty potwierdzające prawo do pobytu w Polsce (paszport, wiza).
 4. Dokument tożsamości wraz z tłumaczeniem na język polski.
 5. Przestrzeganie prawa obowiązującego uczniów w szkołach w Polsce.

Finansowanie:

 1. Kształcenie w szkole jest bezpłatne.
 2. Egzaminy zawodowe są  organizowane w ramach procesu kształcenia bezpłatne.
 3. Uczniowie korzystają bezpłatnie ze wszystkich obiektów i wyposażenia szkoły na takich samych zasadach jak uczniowie z Polski.
 4. Uczniowie nie ponoszą żadnych kosztów związane z wyżywieniem, ubezpieczeniem zdrowotnym oraz zamieszkaniem w internacie.

Proponowana oferta jest propozycją rozpoczęcia współpracy od roku szkolnego 2017/2018 oraz kontynuowania w kolejnych latach.

PLAN DZIAŁAŃ REKRUTACYJNYCH 

l.p ZADANIE TERMIN REALIZACJ OSOBA ODPOWIEDZIALNA SPRAWOZDANIE
Z REALIZACJI ZADANIA
1. Spotkanie z dyrektorem szkoły ponadgimnazjalnej w sprawie utworzenia klasy dla młodzieży
z Ukrainy oraz utworzenie nowego zawodu: montera urządzeń telekomunikacyjnych oraz realizacji wakacyjnego kursu językowego
25. 01.2017r. Eliza Kołcz na bieżąco
2. Spotkanie z Konsulem ukraińskim we Wrocławiu – analiza sposobów promowania oferty edukacyjnej do końca stycznia 2017r. Eliza Kołcz na bieżąco
4. Spotkanie z pracodawca ws. Utworzenia klasy profilowanej Styczeń 2017r. Eliza Kołcz na bieżąco
5. Aktualizacja oferty edukacyjnej od zaraz Jacek Wieczorek 11.02.2017r.
6. Stworzenie plakatu rekrutacyjnego od zaraz dział promocji 28.02.2017r.
3. Wyjazd na Ukrainę do przygranicznych szkół – promocja oferty marzec/ kwiecień 2017r. Eliza Kołcz

Jacek Wieczorek

 

10.05.2017r.
4. Współpraca z parafiami kościelnymi – przygotowanie ogłoszeń o spotkaniach z rodzicami . od zaraz Anna Pater

M. Przewłocka

J. Wieczorek

sprawozdanie co dwa tygodnie
5. Rozwożenie ulotek do instytucji współpracujących od zaraz Wychowawcy sprawozdanie co dwa tygodnie
6. Organizowanie spotkań w szkołach z rodzicami od zaraz Eliza Kołcz

Jacek Wieczorek

Anna Pater

Małgorzata Przewłocka

Sprawozdanie co dwa tygodnie
7. Rozwieszanie plakatów marzec 2017r. do końca procesu rekrutacji wychowawcy Sprawozdanie co dwa tygodnie
8. Spotkania z przedstawicielami CECH –u od zaraz Eliza Kołcz

Halina Balakowska

Wiesław Barański

na bieżąco
9. Organizacja spotkania z kuratorami, pedagogami oraz policją od luty 2017 Eliza Kołcz

Jacek Wieczorek

Anna Pater

Małgorzata Przewłocka

Ela Bogucka

 

sprawozdanie miesięczne
10. Organizacja spotkania z sołtysami od luty 2017 Eliza Kołcz

Jacek Wieczorek

Anna Pater

Małgorzata Przewłocka

sprawozdanie miesięczne
11 Zamieszczenie informacji o rekrutacji w lokalnych gazetach raz w miesiącu Eliza Kołcz na bieżąco
12. Opracowanie planu pobytu wakacyjnego młodzieży z Ukrainy 28.02.2017r. Eliza Kołcz na bieżąco

Comments are closed.

Scroll To Top