Kijów ul. I. Franki 40b m. 307
tel. +38 (044) 486-31-77
e-mail: zpu5@o2.pl
Home / Aktualności / INFORMACJA DLA ORGANIZACJI CZŁONKOWSKICH ZWIĄZKU POLAKÓW NA UKRAINIE

INFORMACJA DLA ORGANIZACJI CZŁONKOWSKICH ZWIĄZKU POLAKÓW NA UKRAINIE

Szanowni Państwo,

zgodnie z decyzją ZG ZPU, VIII Kongres ZPU odbędzie się 19-20 listopada 2016 r. w Kijowie.

W związku z tym przypominamy, że wcześniej została rozesłana prośba do wszystkich organizacji ZPU o nadanie następujących informacji, niezbędnych dla uczestnictwa w Kongresie:

  1. Karta rejestracyjna  (nowy wzór) i dokumenty rejestracyjne (Виписка з державного реєстру, Свідоцтво про реєстрацію);
  2. Lista członków;
  3. Wykaz najważniejszych imprez przeprowadzonych w okresie 2015-2016 r. (1-2 strony).

Wszystkie, wymienione powyżej, dokumenty prosimy przesłać e-mailem (zpu5@o2.pl)

lub listem poleconym na adres biura (01030, Київ, вул. І. Франка, 40Б) do dnia 30.09.2016 r. 

Na podstawie tych informacji zostanie określona liczba delegatów Kongresu od każdej z organizacji.

Program i szczegóły przeprowadzenia Kongresu z czasem zostaną rozesłane wszystkim delegatom.

 

Comments are closed.

Scroll To Top