Kijów ul. I. Franki 40b m. 307
tel. +38 (044) 486-31-77
e-mail: zpu5@o2.pl
Home / Aktualności / IV Kijowskie Spotkanie z J. Słowackim

IV Kijowskie Spotkanie z J. Słowackim

14202785_1139035319502336_3885569374569282251_nPostać i twórczy dorobek wybitnego polskiego poety doby romantyzmu, dramaturga i filozofa Juliusza Słowackiego jest szanowana i lubiana nie tylko na całym świecie i w Polsce, lecz także w kraju gdzie się urodził – u nas – na Ukrainie. W Krzemieńcu w zachowanym jeszcze starym budynku rodziny Słowackich aktywnie funkcjonuje muzeum im. J. Słowackiego, miejscowi Polacy dbają o grób jego matki, w katolickim kościele p.w. św. Stanisława Biskupa Męczennika cudem przetrwał burzliwe czasy ucisku pomnik Juliusza Słowackiego, dłuta Wacława Szymanowskiego ustawiony tu w r. 1909 dla uczczenia setnej rocznicy urodzin Poety.

Na cześć J. Słowackiego nazwane zostały ulice we Lwowie, Stanisławowie, Tarnopolu, Dnieprze, Równym, Łucku, Kopyczeńcach, Barze, Drohobyczu i innych miastach i miasteczkach. Są szkoły i licea, biblioteki i stowarzyszenia Polaków jego imienia…

Stolica Ukrainy Kijów również posiada święte miejsce pamięci polskiego wieszcza. Jest to piękny pomnik autorstwa słynnego polskiego rzeźbiarza Stanisława Radwańskiego, który został uroczyście odsłonięty 20 września 2012 roku w samym centrum miasta obok zabytkowego kościoła św. Mikołaja przy ul. W. Wasylkowskiej, 75.

Od chwili odsłonięcia pomnika i do dzisiaj opiekę nad nim sprawuje Kijowskie Narodowościowo-Kulturalne Stowarzyszenie Polaków „Zgoda”.

Zainicjowało ono niezwykłą dla wielkiego miasta formę imprezy pod „otwartym niebem” o charakterze poetyckim: coroczne „Spotkania z poezją Juliusza Słowackiego”, które odbywają się tradycyjnie 4 września w dzień urodzin Poety. Celem przedsięwzięcia jest zapoznanie się oraz popularyzacja twórczego dorobku poety-romantyka, akcentowanie uwagi kijowian na samo istnienie pięknego pomnika w centrum miasta oraz poprzez poezję – wzmocnienie poczucia patriotyzmu wśród Polaków Kijowa i obwodu kijowskiego – przedstawicieli licznych polonijnych zgromadzeń pod dewizą: „Poezja łączy!”

W tym roku, 4 września obchody z okazji 207-rocznicy urodzin Poety rozpoczęły się świąteczną liturgią w kościele św. Mikołaja. Po jej zakończeniu liczna gromada miłośników zebrała się pod pomnikiem.  Wieszcza.

Uroczystości rozpoczęła organizatorka spotkania prezes KNKSP „Zgoda” Zasłużona dla Kultury Polskiej i Ukraińskiej Wiktoria Radik, która w swoim przemówieniu serdecznie przywitała zebranych oraz podkreśliła wagę spotkań Polaków Ukrainy bezpośrednio pod pomnikiem Słowackiego miejsca symbolicznego dla kultury polskiej, miejsca, łączącego Polaków w dni dla nich szczególnie ważne na wzór tradycji ukraińskiej zbierania się pod pomnikiem Tarasa Szewczenki.

Po wspólnym uroczystym złożeniu kwiatów, z pełnym ciepła słowem o Poecie i jego twórczości oraz recytacją ulubionych poezji zwróciła się do uczestników dyrektor Instytutu Polskiego w Kijowie pani Ewa Figiel.

Ksiądz proboszcz kościoła św. Mikołaja Andrzej Rak w asyście ks. Arkadiusza Ochlaka celebrował wspólną modlitwę oraz pobłogosławił zebranych. Nb. duchownym należy się szczególne podziękowanie za udostępnienie mikrofonu i odtwarzacza, co umożliwiło odpowiednie nagłośnienie wystąpień.

W części artystycznej występowali znawcy tematu, osoby od wielu lat zaangażowane w kultywowanie polskości, jak i amatorzy, młodzież, która niedawno wstąpiła w szeregi ruchu polonijnego.

Członek Związku Pisarzy Ukrainy, wspaniały organizator ukraińsko-polskich poetycznych relacji na ukraińskim radio, zasłużony dla kultury polskiej, tłumacz i poeta Stanisław Szewczenko zarecytował własne wiersze o Słowackim. Pianistka i pedagog, Helena Arendarewska oprócz pięknej recytacji zadziwiła obecnych pokazując stare dokumenty rodzinne, związane z postacią Juliusza: świadectwa maturalne jej matki Zofii Bodzińskiej z polskiej szkoły im. J. Słowackiego w 1937 r. w Stryju oraz koperty z korespondencji rodzinnej za 1956 r. wysyłanej na adres ul. J. Słowackiego we Lwowie.

Z bukiecikami jesiennych kwiatów przybyli również nauczyciele języka polskiego ze swoimi wychowankami, wśród nich dobry poziom językowy wykazali parafianie kościoła św. Mikołaja na czele z nauczycielem Olegiem Krysinym. Ze szczególnym uczuciem występowali stali uczestnicy Spotkań: Wanda Pawłowa i Michał Pietuchow.

Tradycyjnie w imprezie wzięły udział polsko-ukraińskie rodziny: nauczyciel języka polskiego, znany działacz polonijny Stefan Wieloch z małżonką i całą gromadą swoich uczniów, zadziwiając swobodą posługiwania się językiem polskim oraz dobrą wymową.  Walentyna Petruczyk z synem Romanem i Wasyl Gwozdowski z małżonką Świetlaną również stanęli na wysokości zadania.

Słowa uznania należy skierować rodzinie Raczyńskich: Rostysławowi, Tatianie i synowi Eugeniuszowi, którzy nie tylko wzniośle recytowali wiersze, lecz w przededniu uroczystości odświeżyli postument, uporządkowali przyległy placyk, udekorowali w szal o polskich barwach narodowych pomnik a potem nieśli honorową wartę z polskimi flagami. Słowo polskie, wiersze Słowackiego rozbrzmiewały na całą ulicę. Przechodnie z zaciekawieniem zwalniali krok, a kierowcy samochodów wesoło naciskali klaksony na widok polskiej flagi.

Prezes Związku Polaków na Ukrainie Antoni Stefanowicz serdecznie podziękował uczestnikom i organizatorom spotkania, wręczając na pamiątkę „Laurki – Podziękowania”. Spotkanie skończyło się uroczystym odśpiewaniem „Roty”.

Wiktoria RADIK

DK

14248955_972950702828016_545081397_n 14256307_972962759493477_1251463119_n 14256449_972961832826903_1633063705_n 14269851_973557216100698_2064021314_n

Comments are closed.

Scroll To Top