Kijów ul. I. Franki 40b m. 307
tel. +38 (044) 486-31-77
e-mail: zpu5@o2.pl
Home / Aktualności / Nominacje dla ambasadorów RP w Rosji i na Ukrainie

Nominacje dla ambasadorów RP w Rosji i na Ukrainie

Minister Witold Waszczykowski wręczył dzisiaj w imieniu Prezydenta RP nominacje nowym polskim ambasadorom. Włodzimierz Marciniak będzie reprezentował Polskę w Moskwie, a Jan Piekło obejmie placówkę w Kijowie.

 

Włodzimierz Marciniak – Ambasador Nadzwyczajny i Pełnomocny RP w Federacji Rosyjskiej

Włodzimierz Marciniak od 1980 do 1992 r. był adiunktem w katedrze Socjologii i Politologii Szkoły Głównej Planowania i Statystyki, od 1991 r. Szkoły Głównej Handlowej, gdzie pełnił funkcję prodziekana Wydziału Ekonomiczno-Społecznego. Od 1992 do 1997 r. był radcą w Ambasadzie RP w Moskwie. W latach 2000-2014 związany z Instytutem Studiów Politycznych PAN, od 2005 do 2008 roku był adiunktem w Instytucie Orientalistycznym UW (Studium Europy Wschodniej).  W latach 2007-2012 profesor Wyższej Szkoły Biznesu – National Louis University. Od 2012 r. roku jest adiunktem, kierownikiem Zakładu Międzynarodowych Stosunków Politycznych w Akademii Ignatianum w Krakowie. W 1989 r. Instytucie Filozofii UW uzyskał stopień doktora nauk humanistycznych, a w 2001 r. doktora habilitowanego w Instytucie Studiów Politycznych PAN. Jest autorem licznych publikacji naukowych w języku polskim, angielskim, rosyjskim i ukraińskim. Zna język angielski i rosyjski.

Jan Piekło ­– ­ Ambasador Nadzwyczajny i Pełnomocny RP na Ukrainie

Jan Piekło od 2003 r. jest dyrektorem Instytutu Mosty na Wschód w Krasiczynie, a od 2005 r. dyrektorem Fundacji Współpracy Polsko-Ukraińskiej PAUCI z siedzibą w Warszawie i Kijowie. Przez wiele lat pracował jako dziennikarz, a także koordynator projektów edukacyjnych. Jest długoletnim komentatorem ds. wschodnich mediów polskich i ukraińskich. Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego (filologia polska). Zna języki: angielski, ukraiński i rosyjski.

Biuro Rzecznika Prasowego

Ministerstwo Spraw Zagranicznych

FOT. MICHAŁ JASIULEWICZ/MSZ

Comments are closed.

Scroll To Top