Kijów ul. I. Franki 40b m. 307
tel. +38 (044) 486-31-77
e-mail: zpu5@o2.pl
Home / Polecamy / ODŚWIEŻANIE KONTAKTÓW

ODŚWIEŻANIE KONTAKTÓW

Podczas spotkania w Ambasadzie RP, od lewej: Rafał Wolski, Ewa Matuszek-Zagata, Marcin Święcicki, Henryk Litwin, Michał Dworczyk, Krzysztof Kubów, Kornelia Wróblewska

Delegacja posłów należących do dwustronnej Polsko-Ukraińskiej Grupy Parlamentarnej Sejmu RP na czele z przewodniczącym sejmowej Komisji Łączności z Polakami za Granicą Michałem Dworczakiem 16 maja przybyła do stolicy Ukrainy, celem przeprowadzenia rozmów z ukraińskimi parlamentarzystami i politykami, dotyczących aktualnej sytuacji w kontaktach międzypaństwowych oraz uzgodnienia zamierzeń w tej dziedzinie na najbliższą przyszłość.

Delegacja złożona była z przedstawicieli trzech największych klubów parlamentarnych reprezentujących formacje polityczne – „Prawo i Sprawiedliwość” (posłowie Michał Dworczyk i Krzysztof Kubów), „Nowoczesna” (poseł Kornelia Wróblewska) oraz „Platforma Obywatelska” (poseł Marcin Święcicki).

W rozmowie z deputowanymi parlamentu Ukrainy przewodniczący Rady Najwyższej Ukrainy Andrij Parubij podziękował Polsce za wsparcie udzielane Ukrainie w czasie, gdy „faktycznie walczy ona o swoją niepodległość z największą siłą militarną w Europie – putinowską Rosją.[…] Nikt tak jak Polska nie rozumie, że nasi chłopcy bronią nie tylko Ukrainy, ale całej przestrzeni europejskiej” – zaznaczył.

Przewodniczący RNU poinformował również, że dziś Polska służy przykładem w wielu podejściach do reform prowadzonych na Ukrainie, w szczególności, jeśli chodzi o decentralizację. Wyraził również nadzieję na dalszą intensyfikację współpracy w regionie Morza Bałtyckiego i Czarnego.

Poruszając sprawę dyskusji historycznych, które dzielą Polaków i Ukraińców, A. Parubij podkreślił, że są one na rękę przeciwnikom dobrych relacji dwustronnych.

„Zawsze, gdy staliśmy ramię w ramię, odnosiliśmy zwycięstwa. W czasie, gdy byliśmy przeciwnikami, wykorzystywał to wróg zewnętrzny” – zaznaczył i zaapelował o odrzucenie tego, co dzieli dwa narody i poszukiwanie wydarzeń historycznych, które łączą Polaków i Ukraińców.

Wypowiadając się w tej kwestii szef polskiej delegacji zwrócił jednak uwagę, że nie można przemilczać dramatycznych wydarzeń w historii Polaków i Ukraińców.

„Uważam, że długi czas, kiedy ta trudna część naszej historii była zamiatana pod dywan, doprowadził do tego, że dzisiaj, kiedy jest trudna sytuacja geopolityczna, musimy się z tym zmierzyć. I tu zgodni jesteśmy, co do tego, że przyszłość można budować wyłącznie w oparciu o prawdę i szczerość w naszych relacjach i wierzymy, że w atmosferze spokojnego i pozytywnego dialogu te sprawy trudne będziemy wyjaśniać. Myślę, że poradzenie sobie z tą częścią naszej dramatycznej historii pozwoli na zbudowanie mocnego fundamentu pod dalsze dobre relacje polsko-ukraińskie – podkreślił M. Dworczyk.

Po spotkaniach w Radzie Najwyższej oraz Ministerstwie Spraw Zagranicznych Ukrainy delegacja grupy współpracy polsko-ukraińskiej Sejmu RP w gmachu Ambasady RP w Kijowie rozmawiała o bieżących problemach polskiej wspólnoty etnicznej Ukrainy.

Na wstępie spotkania informując zebranych tu liderów polskich środowisk Kijowa, Białej Cerkwi i Winnicy o przebiegu wizyty delegacji, jej przewodniczący Michał Dworczyk zaznaczył, że oprócz tematów dotyczących wielkiej polityki omawiany był perspektywiczny plan współpracy Ukrainy i Polski, jak i konkretne propozycje dotyczące, na przykład, świętowania wspólnych dat – w tym 150. rocznicy urodzin jednego z budowniczych państwowości ukraińskiej, pierwszego prezydenta Ukrainy Mychajła Hruszewskiego (urodzonego w Hełmie). Zaproponowano jedną z ulic, czy skwer w Warszawie lub w Chełmie nazwać jego imieniem. Natomiast w Żytomierzu, gdzie jednej z ulic nadano imię prezydenta Lecha Kaczyńskiego – odbędą się wspólne polsko ukraińskie uroczystości.

W grudniu czekają nas imprezy poświęcone 25. rocznicy nawiązania stosunków dyplomatycznych między Polską a Ukrainą. W parlamentach w Kijowie i Warszawie zostanie zaprezentowana wystawa „Sojusz Piłsudski-Petlura” pokazująca przymierze w wojnie obronnej toczonej z Rosją sowiecką.  Delegacja przywiozła też ofertę staży parlamentarnych w polskim Sejmie dla deputowanych Rady Najwyższej.

Jednym z tematów rozmów była sprawa kontynuacji kontaktów między wojskowymi dwóch krajów, w tym w ramach zbliżającego się szczytu NATO w Warszawie (w lipcu 2016 roku) gdzie przewidziany jest udział ukraińskich partnerów. Mówiono o potrzebie stworzenia wspólnej komisji parlamentów do spraw bezpieczeństwa. Nie pominięto spraw związanych z wymianą grup studenckich.

„Reasumując akcenty główne wizyty – artykułował Michał Dworczyk – w imieniu parlamentu Rzeczypospolitej Polskiej przekazaliśmy pełne poparcie dla przemian ustrojowych i reform, które prowadzone są na Ukrainie. Wyraziliśmy także poparcie dla kursu proeuropejskiego Ukrainy oraz podkreśliliśmy naszą jednoznaczną pozycję w sprawie podtrzymania sankcji wobec Rosji”.

W drugiej części spotkania, odbywającego się w reprezentacyjnej sali recepcyjnej Ambasady, jak i w mniej oficjalnym formacie przy poczęstunku, liderzy polskich środowisk zapoznali członków delegacji z problemami nurtującymi dziś Polaków zamieszkałych na Ukrainie, ich dokonaniami i zamierzeniami na przyszłość.

Dużo miejsca poświęcono tu perypetiom związanym ze zwrotem świątyń rzymskokatolickich parafianom różnych miejscowości kraju; podejściu do oceny wydarzeń historycznych (tragedia wołyńska; niedoskonałościom, towarzyszącym (niestety jeszcze) procesowi przyznawania Karty Polaka. Mówiono o trwającej już od wielu lat niskiej, niemal zerowej, dostępności do polskich programów telewizyjnych, szczególnie w centralnej części Ukrainy.

Akcentowano, wysuwaną od dawna, potrzebę stworzenia w stolicy Ukrainy DOMU POLSKIEGO („takiego z prawdziwego zdarzenia”).

Złożono podziękowania za wsparcie okazywane wspólnocie polskiej Ukrainy ze strony Państwa Polskiego i jego instytucji dyplomatycznych.

Stanisław PANTELUK

INF: DK

Comments are closed.

Scroll To Top