czwartek , Maj 24 2018
Kijów ul. I. Franki 40b m. 307
tel. +38 (044) 486-31-77
e-mail: zpu5@o2.pl
Home / Aktualności / CHERSOŃ-POLSKA. DALEKO I BLISKO

CHERSOŃ-POLSKA. DALEKO I BLISKO

Wiosenne miesiące obfitowały w naszym mieście w różnorodne imprezy kulturalne związane z Polską, która geograficznie jest wprawdzie oddalona od Chersonia o wiele setek kilometrów, jednak ten fakt nie przeszkadza niesłabnącemu zainteresowaniu Polską, jej literaturą, historią, tradycjami…

 bibl.1 konk5

22 marca w Obwodowej Bibliotece Młodzieżowej im. Borysa Ławreniowa miało miejsce ciekawe wydarzenie kulturalne potwierdzające zainteresowanie Polską. W tym właśnie dniu został otworzony europejski oddział biblioteki: „ Przyjaźnimy się z Polską”. To bardzo ciekawe przedsięwzięcie wzbudziło duże zainteresowanie wśród młodzieży, studentów i dorosłych licznie przybyłych do biblioteki. Honorowe miejsca zajmowali przedstawiciele chersońskiego Towarzystwa „Polonia”oraz nauczyciel języka polskiego. Pani prezes Rozalia Lipińska podkreślała w swoim wystąpieniu ważność otwarcia się ukraińskiej młodzieży na Europę i świat, opowiadała też o działalności tutejszej organizacji polonijnej, a następnie podarowała bibliotece kilka polskich książek, które wzbogacą jej księgozbiór. Wykładowczyni języka polskiego z Chersońskiego Państwowego Uniwersytetu, pani Anna Grek, wraz ze swoimi studentkami przeprowadziła lekcję- konkurs z języka polskiego, w której aktywnie uczestniczyli dorośli i młodzież. Duże zainteresowanie gości wzbudziła tez prezentacja multimedialna na temat Polski i możliwości kształcenia się w tym kraju obcokrajowców. Oprócz tego imprezę wzbogaciły dwa krótkie wykłady na temat polskich laureatów Nagrody Nobla i ich dzieł.

 konk4 konk4

W drugim dniu kwietnia natomiast odbyła się w Chersoniu Konkurs Wiedzy o Polsce zorganizowany przez Obwodowe Towarzystwo „Polonia”. Wzięło w nim udział 30 osób z różnych grup wiekowych, reprezentujących takie placówki oświatowe jak: Chersoński Państwowy Uniwersytet, Szkoła nr 11, Szkoła nr 16 oraz Liceum Ogólnokształcące działające przy Uniwersytecie. Ponadto do konkursu przystąpili członkowie chersońskiej „Polonii” i sympatycy tej organizacji. Widza o Polsce sprawdzana była w formie testu. Pytania konkursowe, o różnym stopniu trudności, dotyczyły historii, literatury, geografii Polski, a także zwyczajów i obrzędów świątecznych. Nie zabrakło też kilku pytań na temat Polski współczesnej. Testy konkursowe sprawdzała czteroosobowa komisja: pan Michał Gulczyn i Anna Grek- wykładowcy języka polskiego na tutejszym Uniwersytecie oraz nauczyciele języka- pani Barbara Włodarczyk i pan Paweł Elias. Pierwsze miejsce zajął pan Anatolij Drahomarecki, drugie miejsce ex aequo zdobyli panowie: Paweł Legczylin i Alieksiej Liebiediewski, trzecie pani Ałła Wustiańska. Obowiązki gospodarza imprezy pełniła pani prezes Rozalia Lipińska, która otworzyła konkurs, a następnie wręczyła laureatom dyplomy i nagrody. Wszyscy uczestniczy otrzymali też drobne upominki.

 bibl2 bibl3

Jak widać w Chersoniu panuje nie tylko wiosenna ale i polska atmosfera. To bardzo ważne, żeby sąsiedzi poznawali się w taki właśnie sposób- poprzez kulturę i język. Istotą kontaktów między krajami jest zbliżanie się do siebie poprzez codzienne i niecodzienne zdarzenia, poprzez wzajemne” uczenie się siebie”. Taka droga może zaprowadzić do pełnego poznania, do przyjaźni i zrozumienia tego, co piękne i ciekawe w różnych kulturach naszego wspólnego świata.

 

Paweł Elias

Comments are closed.

Scroll To Top