czwartek , Maj 24 2018
Kijów ul. I. Franki 40b m. 307
tel. +38 (044) 486-31-77
e-mail: zpu5@o2.pl
Home / Aktualności / Stypendium im. Profesora Tolpy dla studentów

Stypendium im. Profesora Tolpy dla studentów

ngjndg

Szanowni Państwo,

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu (UPWr) ma do zaoferowania trzy miejsca na studia stacjonarne rozpoczynające się w roku akademickim 2016/2017 (na dowolnie wybrany przez kandydata kierunek studiów na UPWr), w ramach fundowanego Stypendium im. Profesora Stanisława Tołpy.

Informacja o możliwych do wyboru kierunkach studiów dostępna jest na stronie internetowej UPWr – http://www.up.wroc.pl/students/13920/professor Stanisław tolpa scholarship.html

Kandydat – obywatel kraju z terenu byłego ZSRR – powinien być wyróżniającym się w nauce uczniem, wykazać się pochodzeniem polskim i znajomością języka polskiego potwierdzoną przez Konsulat RP oraz mieć dobrą opinię organizacji polonijnej z rejonu zamieszkania.Stypendium im. Profesora Stanisława Tołpy przeznaczone jest na pokrycie kosztów zakwaterowania i wyżywienia i jest przyznawane przez rektora UPWr co roku przez cały okres trwania studiów, pod warunkiem uzyskiwania przez stypendystę pozytywnych wyników w nauce.

Stypendium na rok akademicki 2016/2017 wynosi 900 zł miesięcznie. Koszty kształcenia stypendysty ponosi UPWr, natomiast koszty podróży z miejsca zamieszkania do Wrocławia i z powrotem, koszty ubezpieczenia zdrowotnego oraz ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków na czas pobytu w Polsce ponosi stypendysta.

Proszę uprzejmie o rozpropagowanie powyższej informacji w środowisku polonijnym oraz o pomoc w wyborze odpowiedniego kandydata.

Wniosek o przyznanie stypendium (wzór wniosku w załączeniu) wraz z wymaganymi załącznikami prosimy przesłać na adres:

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Dział Współpracy z Zagranicą ul Norwida 25/27, 50-375 Wrocław e-mail: dwz@up.wroc.pl

Termin składania wniosków – do 16 czerwca 2016 r.

Termin rozpatrzenia wniosków – do 5 lipca 2016 r.

Termin powiadomienia kandydata o wynikach rekrutacji – do 15 lipca 2016 r.

Z poważaniem prof, dr hab. Alina Wieliczko

 

Pobierz plik wniosku

avv

Comments are closed.

Scroll To Top