Kijów ul. I. Franki 40b m. 307
tel. +38 (044) 486-31-77
e-mail: zpu5@o2.pl
Home / Aktualności / I Obwodowe Dyktando z języka polskiego

I Obwodowe Dyktando z języka polskiego

DSCF0153

I Obwodowe Dyktando z języka polskiego w ramach obchodów Dnia Języka Ojczystego zoorganizowane przez Żytomierskie Polskie Centrum Edukacji i Nauki pod patronatem honorowym Konsula Generalnego RP w Winnicy Tomasza Olejniczaka odbyło się w szkole nr 14 m. Żytomierza 2l lutego br. Przedsięwzięcie swoją obecnością zaszczycił Konsul Generalny RP w Winnicy Tomasz Olejniczak, a także metodysta Miejskiego Kuratorium Oświaty Tatiana Kamińska. Na impezę przybyli prezesi organizacji polonijnych, członkowie ŻPCEN oraz uczestnicy: uczniowie szkoły nr 36 oraz Liceum przy ŻPUT, słuchacze kursów w Domu Polskim, uczniowie Szkółki Sobotniej w Domu Polskim oraz Szkółki Sobotnio-niedzielnej Berdyczowa, aktorzy Teatru im. J.I.Kraszewskiego, studenci ŻPUT, uczniowie Szkoły Wiedzy o Polsce przy Związku Szlachy Polskiej.

DSCF0148
Na początku powitała obecnych Organizator Natalia Szumlańska prezes Żytomierskiego Polskiego Centrum Edukacji i Nauki (absolwentka szkoły nr 14) i przedstawiła krótką informację o tradycji obchodów Dnia Języka Ojczystego w świecie. Dalej głos zabrała wicedyrektor szkoły Olga Sozykina mówiła ona o historii szkoły oraz jej osiągnięciach, min. o tym, że w tej szkole, jako w jednej z pierwszych, pojawiły się zajęcia fakultawtywne z języka polskiego w dalekim 1989 roku. Właśnie absolwentki tej szkoły, żytomierzanki, Wiktoria Szumlańska, Wiktoria Święcicka, Inna Dudicz w 1990 roku, jako pierwsze z miasta, wyjechały na studia do Polski. Każdego roku liczba wyjeżdzających na studia do Polski z tej szkoły wzrasta, mimo, że edukacja polonistyczna istnieje w niej jako zajęcia fakultatywne aż do 2013. W dniu dzisiejszym w szkole uczą się języka polskiego jako drugiego języka obcego oraz fakultatywnie. Szkoła ma dosyć młodą ekipę nauczycielską na czele z energijną Dyrektor Heleną Szadurską.
Konsul Generalny RP w Winnicy Tomasz Olejniczak powitał uczestników I Obwodowego Dyktanda przypomnając wszystkim obecnym jak ważne jest uczyć się języka polskiego i jakie są możliwości dla tych, którzy opanują go na wysokim poziomie.
Dyktando według definicji sprawdzian polegający na zapisaniu ze słuchu dyktowanego tekstu. Oceniana jest poprawność zapisu pod względem zgodności z zasadami ortografii i interpunkcji.

DSCF0149
Do udziału w impezie zgłosiło się 57 osób, do napisania przystąpiło 52 osoby. Teksty dyktand odpowiadały zadekalrowanemu poziomowi uczestników przedsięwzięcia.
Po napisaniu gości oraz gospodarze, uczestnicy oraz organizatorzy wrócili na aulę i wzięli udział w mini-koncercie zorganizowanym przez gospodarzy: brzmiały piosenki w języku polskim oraz ukraińskim. Po koncercie każdy z obecnych miał możliwość zapoznać się z działalnością ŻPCEN oraz Natalia Szumlańska zaprosiła wszystkich chętnych do udziału w przedsiewzięciach Centrum.

DSCF0150
Wyniki I Obwodowego Dyktanda z Języka Polskiego w ramach obchodów Światowego Dnia Języka Ojczystego zostaną ogłoszone 24 lutego 2016 roku. Prezenty zwycięzcom zostaną wręczone Konsulem Generalnym pod czas kolejnej wizyty konsularnej w Żytomierzu.
Spodziewamy się, że dzisiejsza uroczystość zostanie dobrą tradycyjną impezą językową odbwyjącą się w lutym i że udział w każdym przedsięwzięciu zoorganizowanym przez Żytomierskie Polskie Centrum Edukacji i Nauki jest dla Państwa ciekawym doświadczeniem.

Wręczenie nagród zwycięzcom I Obwodowego Dyktanda z Języka Polskiego w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego odbyło się 10 marca br. w biurze Żytomierskiego Polskiego Centrum Edukacji i Nauki, pod czas kolejnego dyżuru konsularnego w Żytomierzu.DSCF0151

Konsul Przemysław Szymański wręczył nagrody ufundowane przez Konsula Generalnego RP w Winnicy Tomasza Olejniczaka osobom, którzy zajęli I miejsce w każdej kategorii wiekowej. Konsul gratulował wszystkim zwycięzcom oraz życzył sukcesów w nauce języka polskiego. Z kolei tym uczestnikom Dyktanda, którzy uzyskali II miejsce prezenty ufundowało Żytomierskie Polskie Centrum Edukacji i Nauki i były to kubki przedstawiającej architekturę miasta Żytomierza własnoręcznie wykonane przez młodą malarkę Tatianę Ławreneć oraz informator „Vademecum Polonusa” ułożony przez Prezes Natalię Szumlańską.

W miłej atmosferze przy kawie (herbacie) oraz słodyczach zwycięzcy I Obwodowego Dyktanda opowiedzieli Konsulowi Przemysławowi Szymańskiemu jak lubią uczyć się języka polskiego, że każdy pragnie podwyższać poziom znajomości polszczyzny.

Comments are closed.

Scroll To Top