Kijów ul. I. Franki 40b m. 307
tel. +38 (044) 486-31-77
e-mail: zpu5@o2.pl
Home / Polecamy / Wizyta z poradami i prezentami

Wizyta z poradami i prezentami

Wizyta z poradami i prezentami


Do siedziby Związku Polaków na Ukrainie zawitali czcigodni goście: Konsul Generalny RP w Kijowie Tomasz Dederko i Konsul Agnieszka Rączka ze wspaniałymi prezentami dla Polskiej Szkoły Sobotniej

Związek Polaków na Ukrainie od początku swego istnienia jest organizacją łącząca obywateli Ukrainy polskiego pochodzenia oraz tych, którzy odczuwają w swym sercu polskość; jest ciałem, które wspiera ich zamysły i rozwiązuje ich problemy.

Już prawie 27 lat ZPU pracuje na rzecz rozwoju społecznego Polaków Ukrainy; zajmuje się odrodzeniem i kształtowaniem polskiej świadomości narodowej, obroną praw polskiej wspólnoty etnicznej, krzewieniem nauki języka polskiego, kultury i historii polskiej.

Do biura ZPU przyjeżdżają prezesi polskich stowarzyszeń z rożnych regionów Ukrainy oraz liczni petenci, celem uzyskania konsultacji czy porad odnośnie spraw związanych z działalnością diaspory polskiej na Ukrainie.


„Takie podręczniki dziś potrzebne są nam jak tlen” – powiedział prezes Związku Polaków na Ukrainie Antoni Stefanowicz

Dużym zainteresowaniem cieszy się dziś działalność Polskiej Szkoły Sobotniej przy ZPU. Jej powstanie stało się to możliwym dzięki wsparciu, ze strony polskiej: Wydziału Konsularnego przy Ambasadzie RP w Kijowie, Fundacji „Biało-Czerwone ABC”, Fundacji „Wolność i Demokracja” i, ze strony ukraińskiej, Kuratorium Oświaty dzielnicy Szewczenkowskiej Kijowa, które to wydzieliło dla dzieci polskiego pochodzenia 4,5 godziny tygodniowo (w każdą sobotę) dla zajęć w gmachu kijowskiej Szkoły nr 175 im. W. Marzenki. Zajęcia jednocześnie prowadzone są także w siedzibie Związku Polaków Ukrainy oraz Centrum Twórczości dla Dzieci i Młodzieży Sołomiańskiej dzielnicy Kijowa. Dzięki staraniom doświadczonych nauczycieli Łesi Jermak, Iwanny Cerkowniak i Łarysy Bułanowej dzieci w znacznym stopniu opanowują język polski i zapoznają się z literaturą, historią, tradycjami i kulturą Polski.


Jedna z trzech placówek, gdzie odbywają się zajęcia Polskiej Szkoły Sobotniej

Na początku lutego do siedziby Związku Polaków na Ukrainie zawitali czcigodni goście: Konsul Generalny RP w Kijowie Tomasz Dederko i Konsul Agnieszka Rączka ze wspaniałymi prezentami dla Polskiej Szkoły Sobotniej. Wśród nich znalazły się: wysokiej klasy telewizor, drukarki laserowe oraz kilka kompletów oprzyrządowania audio-wizualnego. Równie najbardziej oczekiwanymi prezentami stały się także podręczniki do nauki języka polskiego.

Prezes Związku Polaków na Ukrainie Antoni Stefanowicz oprowadził gości po biurze, pokazał także salę wykładową dla słuchaczy szkoły. Potem przy kawie i ciastkach toczyła się korzystna i owocna rozmowa, o sprawach, które są bardzo istotne w naszych czasach i dotyczą aktywnych działań społeczności polskiej, w tym także omawiano możliwość realizacji zamiarów założenia nowych ośrodków nauczania języka polskiego w szkołach ukraińskich.

 „Tutaj musi być obopólna korzyść i szkolenia takie nie mogą być wykorzystywane w celach komercyjnych.  Tu trzeba orientować wyłącznie na pracę polonijną, społeczną, a nie na biznesową” – zaznaczył w toku rozmowy Konsul Generalny RP w Kijowie Tomasz Dederko. Nie pominięte zostały również inne problemy, najczęściej dziś spotykane w pracy społecznej, w tym także dotyczące aplikowania o Kartę Polaka.

Inf. „DK”

Comments are closed.

Scroll To Top