Kijów ul. I. Franki 40b m. 307
tel. +38 (044) 486-31-77
e-mail: zpu5@o2.pl
Home / Aktualności / Jest takie miejsce w Kijowie…

Jest takie miejsce w Kijowie…


W „Skośnej Kaponierze” kijowskiej cytadeli tuż po ceremonii oddania hołdu Powstańcom z 1861 r. Radca-Minister Ambasady RP w Kijowie Rafał Wolski przypomniał zebranym o genezie Powstania oraz o jego etapie związanym z Ukrainą

Z okazji 153. rocznicy Powstania Styczniowego w Skośnej Kaponierze Fortecy Kijowskiej, w której w 1863 r. byli więzieni i zostali straceni przywódcy jego oddziałów, walczących na terenach Ukrainy Naddnieprzańskiej, delegacja Ambasady RP i Attachatu Wojskowego złożyła wieńce i zapaliła znicze pod tablicą upamiętniającą miejsce egzekucji powstańców.

W uroczystościach uczestniczyło również grono przedstawicieli ZPU i FOPnU, jak też innych polskich i ukraińskich środowisk stolicy, korespondenci mediów polskich i polonijnych.


Przy ścianie straceń cytadeli kwiaty złożyli przedstawiciele MSPPU oraz diaspory polskiej Kijowa i obwodu

Po oddaniu hołdu tym, którzy polegli „ Za wolność Waszą i Naszą” uczestnicy ceremonii zwiedzili ekspozycję muzealną fortecy poświęconą okresowi, gdy część twierdzy w 1863 r. przekształcono w wojskowo-polityczne więzienie, którego pierwszymi więźniami byli właśnie uczestnicy Powstania Styczniowego.

* * *

Za udział w powstaniu na Ukrainie do carskich więzień trafiło około trzech tysięcy osób.

Największym z takich więzień stała się kijowska cytadela, a dokładniej część jej labiryntów fortyfikacyjnych zwana Skośną Kaponierą. Ogółem więziono tu ponad 1200 aresztowanych. Pięciu z przywódców powstania: Adama Drużbickiego, Płatona Krzyżanowskiego, Władysława Tadeusza Rakowskiego, Romualda Olszańskiego oraz Adama Zielińskiego rozstrzelano na jednym z dziedzińców fortecy, gdzie dziś przypomina o tym pamiątkowa tablica. Los pozostałych był tragiczny – z twierdzy czekał ich ciernisty szlak na katorgę w większości do bezkresnych syberyjskich lasów.


Uczestnicy ceremonii zapoznali się z odnowioną ekspozycją muzealną fortecy

Od 1930 roku w więziennej części twierdzy – w Skośnej Kaponierze urządzono muzeum. W nasze czasy to miejsce męczeństwa większości uczestników tego zrywu niepodległościowego dokonanego na ziemi kijowskiej, częściowo wołyńskiej i podolskiej regularnie odwiedzają wysokiej rangi delegacje, składając wieńce i zapalając znicze pod ścianą straceń i tablicą upamiętniającą miejsce egzekucji powstańców.

Inf. „DK”

 

Comments are closed.

Scroll To Top