Kijów ul. I. Franki 40b m. 307
tel. +38 (044) 486-31-77
e-mail: zpu5@o2.pl
Home / Aktualności / Dzień Języka Ojczystego w Chersoniu

Dzień Języka Ojczystego w Chersoniu

Polski poeta Mieczysław Jastrun pisał: „Człowiek ze swoją mową zrośnięty jest ciaśniej niż drzewo z ziemią.” W tej krótkiej sentencji odnaleźć można cały głęboki sens tego, czym dla człowieka jest język ojczysty. Ten język, przekazany przez rodziców, a potem doskonalony w szkole i poprzez czytanie jest również podstawowym elementem tożsamości narodowej. Dlatego właśnie już od kilkunastu lat na całym świecie obchodzony jest Dzień Języka Ojczystego ustanowiony przez UNESCO 17 listopada 1999.

 12741986_924320180997127_5956889041164099929_n

Chersońskie Obwodowe Towarzystwo „Polonia” brało aktywny udział w obchodach tego dnia. W Instytucie Kształcenia Ustawicznego, w dniu 17 lutego odbyło się seminarium poświęcone problemowi języka w kontekście zachowania tożsamości narodowej. W tym ciekawym spotkaniu uczestniczyli dyrektorzy chersońskich szkół, prezesi stowarzyszeń mniejszości narodowych oraz inni zaproszeni goście. Seminarium rozpoczęło się od wysłuchania wykładu na temat istotnej roli języka jako elementu kultury i identyfikacji narodowej. Pani prezes Rozalia Lipińska przedstawiła działania chersońskiej „Polonii” w zakresie dbania o nauczanie języka polskiego, prezentowała osiągnięcia członków Towarzystwa, którzy uczą się lub uczyli się w Polsce, gdzie za swoje wyniki w nauce byli wyróżniani. Prezes Lipińska opowiadała też o celach działalności organizacji polonijnej w Chersoniu oraz planach na przyszłość, podkreślając ważność znajomości języka i związków z historyczną ojczyzną. Obecny na seminarium nauczyciel języka polskiego Paweł Elias opowiadał o swoich wieloletnich doświadczeniach zawodowych w Ukrainie, a następnie przedstawił cele i zakres działalności warszawskiego Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą, który między innymi zajmuje się kierowaniem nauczycieli języka polskiego do szkół polskojęzycznych i ośrodków polonijnych w różnych krajach a w szczególności do państw byłego Związku Radzieckiego.

 12743549_924320547663757_4813483896066274176_n 12729111_924320557663756_3450051583965335253_n

Kolejnym polskim akcentem w obchodach Dnia Języka Ojczystego był udział pani prezes, członków stowarzyszenia i nauczyciela języka polskiego w spotkaniu zorganizowanym przez Chersońską Obwodową Bibliotekę im. Olesia Honczara w dniu 18 lutego. Aleksandra Samoilenko i Roman Kuszcz recytowali wiersze o mowie ojczystej takich polskich poetów jak Leopold Staff, Staniaław Wyspiański, Artur Oppman…Pan Wasilij Zacharski natomiast brawurowo wykonał dwie polskie piosenki estradowe, a publiczność domagała się bisów(!). Pani Rozalia Lipińska opowiadała o działaniach Towarzystwa związanych z nauczaniem języka polskiego, a nauczyciel Paweł Elias zapoznał zebranych na spotkaniu gości z historią i czasem powstania najstarszych polskich tekstów pochodzących z epoki średniowiecza.

 12719261_924335824328896_2179969891849254614_o

I tak oto, powtarzając za Mikołajem Rejem „ A niechaj narodowie wżdy postronni znają, iż Polacy nie gęsi, iż swój język mają” mieszkańcy Chersonia mogli wiele dowiedzieć się na temat polszczyzny i przede wszystkim usłyszeć nasz język ojczysty.

 

Paweł Elias

Comments are closed.

Scroll To Top