Kijów ul. I. Franki 40b m. 307
tel. +38 (044) 486-31-77
e-mail: zpu5@o2.pl
Home / Polecamy / I KONGRES MŁODZIEŻY POLONIJNEJ

I KONGRES MŁODZIEŻY POLONIJNEJ

Warszawa – Kraków

Światowe Dni Młodzieży 2016

Organizatorzy:

 1. Wiesław Lechowicz Delegat Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa Polonijnego
 2. Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”
 3. Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży

Uczestnicy:

Uczestnikami I FMP mogą być aktywne osoby w wieku od 18 do 35 lat, które zostaną wytypowane przez Organizację Polonijną a następnie zgłoszenie zostanie potwierdzone przez Rzymsko – Katolicką Parafię.

Termin:

17.07.16 – 20.07.16               Warszawa                   Forum Młodzieży Polonijnej

21.07.16 – 25.07.16               Warszawa                   Diecezjalne Spotkania Młodych

26.07.16 – 01.08.16               Kraków                       Światowe Dni Młodzieży

Uwaga:

Zgłoszenia należy przesyłać w nieprzekraczalnym terminie do 29 lutego 2016 r. równolegle na adres:

 1. Dokument z oryginalnymi podpisami

00 322 Warszawa

Krakowskie Przedmieście 64

Polska

 1. Skan dokumentu

Sekretariat@swp.org.pl

Potwierdzenie udziału:

Potwierdzenie zakwalifikowania uczestnika na I KONGRES MŁODZIEŻY POLONIJNEJ zostanie przesłane najpóźniej do dnia 4 kwietnia 2016 r.

 

 Formularz zgłoszenia uczestnika na

Kongres Młodzieży Polonijnej

(18-35 lat)

 1. Imię:

……………………………………………………………………………………………………………………………………

 1. Nazwisko:

………………………………………………………………………………………………………………………..

 1. Płeć:

………………………………………………………………………………………………………………………

 1. Data i miejsce urodzenia :

………………………………………………………………………………………………………………………..

 1. Kraj zamieszkania:

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

 1. Adres zamieszkania:

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

 1. Nr tel. kontaktowego uczestnika:

………………………………………………………………………………………………………………………….

 1. Adres email uczestnika: …………………………………………………………………………………………………………………
 2. Nr dowodu tożsamości używanego do podróży na ŚDM: ………………………………………………………………………………………………………………
 3. Nr paszportu używanego do podróży na ŚDM (jeśli dotyczy): …………………………………………………………………………………………………………………
 4. Nr karty Polaka (jeśli dotyczy):

……………………………………………………………………………………… ……………………….

 1. Kraj pochodzenia:

……………………………………………………………………………………………………………………

 1. Polonijna Instytucja zgłaszająca (pełna nazwa organizacji wraz z adresem, telefonem, emailem):

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 1. Imie i nazwisko oraz funkcja osoby reperzentującej w. Instytucję Polonijną oraz dane kontakowe (telefon, e-mail):

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 1. Nazwa Diecezji uczestnika:

…………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………..

 1. Pełna nazwa Parafii potwierdzającej wyjazd uczestnika na Kongres:

…………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………

 1. Dane kontaktowe Parafii potwierdzającej możliwość wyjazdu na Kongres (adres, telefon, e-mail):

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………..

 1. Imię i nazwisko księdza potwierdzającego zgłoszenie:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

( czytelne imię i nazwisko oraz podpis i pieczątka księdza z parafii potwierdzającej  wyjazd na Kongres)

 1. Opinia o uczestniku organizacji zgłaszajacej wyjazd :

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

imię i nazwisko, funkcja oraz podpis opiniującego:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 1. Opinia o uczestniku parafii potwierdzającej wyjazd:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

imię i nazwisko, funkcja oraz podpis opiniującego:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Comments are closed.

Scroll To Top