Kijów ul. I. Franki 40b m. 307
tel. +38 (044) 486-31-77
e-mail: zpu5@o2.pl
Home / Polecamy / Odbyło się posiedzenie Zarządu Glównego Związku Polaków na Ukrainie

Odbyło się posiedzenie Zarządu Glównego Związku Polaków na Ukrainie

28 listopada w Kijowie odbyło się posiedzenie zarządu Związku Polaków na Ukrainie. Oprócz przyjęcia pięciu nowych organizacji do składu jednej z dwóch dachowych organizacji na Ukrainie (druga – to Federacja Organizacji Polskich) debatowano na temat nowelizacji ustawy o Karcie Polaka oraz zmian składu samego zarządu.

fot4Zebranie z udziałem prezesów organizacji polskich ze wszystkich zakątków centralnej i wschodniej Ukrainy rozpoczął prezes Związku Polaków Antoni Stefanowicz. Opowiedział o działalności centralnej siedziby organizacji oraz o współpracy z polskimi podmiotami, wspierającymi polską mniejszość na Ukrainie, szczególnie o Fundacji „Wolność i Demokracja”, dzięki staraniom której w pokoju obok biura przy ul. Iwana Franki zaczął funkcjonować gabinet języka polskiego, do którego na zajęcia uczęszcza trzydzieścioro dzieci.

Stefanowicz wspomniał o zaplanowanym na jesień następnego roku Kongresie Związku Polaków w związku z upływem jego kadencji na stanowisku prezesa. Żywą dyskusję wywołały poprawki do nowelizacji ustawy o Karcie Polaka, które napłynęły pod adres ZPU od Przewodniczącego Sejmowej Komisji Łączności z Polakami za Granicą Michała Dworczyka. Wszyscy zebrani na sali zgodzili się, że ten dokument, uchwalony jeszcze w 2007 roku, nie odpowiada duchowi czasu i potrzebuje wprowadzenia zmian. Propozycje Komisji Sejmowej są bardzo ważne i potrzebne ale zarząd ZPU postanowił dodać do nich kilka własnych, skierowanych na polepszenie komunikacji pomiędzy petentami, ubiegającymi się o Kartę Polaka a MSZ oraz otrzymanie korzyści z posiadania tego dokumentu nie tylko na terenie RP, lecz także na Ukrainie (ułatwienie w otrzymaniu wiz bez kolejek oraz wprowadzenia procedury odwołania się od decyzji konsula na podstawie np. nagrań z dyktafonu, wykonanych przez placówkę).

Stanisław Panteluk przedstawił członkom zarządu sytuację z nadania czterem kijowskim ulicom imion wybitnych Polaków, przedstawiciele pięciu organizacji, aspirujących do członkostwa w Związku Polaków, opowiedzieli krótko o swojej działalności. Wszystkie ich wnioski zostały przegłosowane pozytywnie większością głosów.

W związku z nieobecnością podczas kilku ostatnich posiedzeń zarządu Ireny Gilowej oraz Anatola Terleckiego obecni 28 listopada na zebraniu członkowie większością głosów zadecydowali o wygasaniu ich członkostwa w zarządzie.

Prawie jednogłośnie postanowiono dołączyć do składu zarządu głównego Natalię Szumlańską z Żytomierza oraz Jerzego Wójcickiego z Winnicy.

Podczas sobotniego spotkania w Kijowie nie zabrakło gorących dyskusji. Uwieńczył zebranie zarządu wspólny obiad, podczas którego goście kontynuowali rozmowę już w nieoficjalnej atmosferze.

Słowo Polskie, 28.11.15 r.

Comments are closed.

Scroll To Top