Kijów ul. I. Franki 40b m. 307
tel. +38 (044) 486-31-77
e-mail: zpu5@o2.pl
Home / Polecamy / To powinno być dla nas wszystkich wielką lekcją

To powinno być dla nas wszystkich wielką lekcją


Przemówienia wygłosili premier Polski Ewa Kopacz i premier Ukrainy Arsenij Jaceniuk

„To powinno być dla nas wszystkich wielką lekcją”zaznaczyła premier Polski Ewa Kopacz w przemówieniu wygłoszonym podczas wizyty w Narodowym Historyczno-Naukowym Zespole Memorialnym „Биківнянські могили” (Groby Bykowni).

Premier przybyła do Kijowa 17 września br. w 76. rocznicę napaści Związku Sowieckiego na Polskę, aby złożyć wieńce na Polskim Cmentarzu Wojennym w Bykowni upamiętniającym 3435 polskich więźniów aresztowanych i zamordowanych przez NKWD. W imieniu rodzin katyńskich wieńce złożyła także Anna Łuczak-Szczurek oraz sekretarz Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa Andrzej Kunert.

Ambasadorowa Pani Anna Litwin wśród licznie zgromadzonych przedstawicieli Polonii kijowskiej

W uroczystościach wziął udział premier Ukrainy Arsenij Jaceniuk.
Zebrani uczcili minutą ciszy pamięć ofiar stalinowskiego terroru. Trębacz z Orkiestry Reprezentacyjnej WP odegrał utwór żałobny „Śpij kolego”. Zabrzmiał Dzwon Pamięci. Duchowni różnych wyznań odmówili modlitwę ekumeniczną w intencji poległych.

Następnie premierzy Polski i Ukrainy złożyli wieńce w części ukraińskiej cmentarza, gdzie znajduje się kurhan będący symboliczną zbiorową mogiłą ofiar stalinowskiego terroru z lat 1937-1939.


Dwudziestu harcerzy z Drużyny Reprezentacyjnej Związku Harcerstwa Polskiego Hufca Orneta uczestniczyło w uświetniło uroczystości w Bykowni

„Te okrutne zbrodnie popełniane tu – zaznaczyła w przemówieniu premier Polski – były możliwe, bo odrzucono tradycyjną moralność, poszanowanie praw człowieka i praw narodów, ale też odrzucono poszanowanie godności. To powinno być dla nas wszystkich wielką lekcją. Dziś, gdy patrzymy w przyszłość, jesteśmy optymistami, bo wierzymy, że budujemy wspólnotę europejską opartą o te właśnie wartości, które odrzucał totalitaryzm”

Premier mówiła również o tym, że „każdy, kto dziś w Europie i na świecie, choćby w najmniejszym stopniu, kwestionuje prawa człowieka, uważa że są narody lepsze i gorsze, a konflikty powinno się rozwiązywać siłą, nie wyciągnął wniosków z przeszłości. – My Polacy i Ukraińcy te wnioski wyciągnęliśmy”.


Premierzy Polski i Ukrainy przyjmują wartę honorową

„Dziś Polska mówi bardzo mocnym głosem: naród ukraiński ma prawo do wolności, do bezpieczeństwa, do życia w stabilnych granicach. Naród ukraiński wreszcie ma prawo do bycia częścią wspólnoty europejskiej” – mówiła szefowa polskiego rządu.

„Chylę dzisiaj czoła nad grobami niewinnych, ale podnoszę dumnie czoło, by powiedzieć: dwa bratnie narody Polacy i Ukraińcy maja przed sobą dobrą przyszłość” oświadczyła w zakończeniu przemówienia.


Ambasador RP na Ukrainie Henryk Litwin oprowadził Panią premier po pomnikowo-memorialnej części cmentarza

Arsenij Jaceniuk zasugerował, że „w tym świętym miejscu powinniśmy sobie przysiąc, że będziemy kontynuować walkę o niezależność, wolność demokratycznego świata. W cywilizowanym świecie nie ma miejsca na imperializm, totalitaryzm. Ci, którzy idą tą drogą, powinni kończyć w trybunale w Hadze – powiedział.


Duchowni różnych wyznań odmówili modlitwę ekumeniczną w intencji poległych

„Naziści, bolszewicy, komuniści – udobitnił szef rządu ukraińskiego – dzielili nasze kraje. Znęcali się nad naszymi narodami. To w Brześciu naziści i Sowieci przeprowadzali paradę wojskową. To za naszymi plecami został podpisany pakt Ribbentrop-Mołotow, co stało się podstawą wybuchu drugiej wojny światowej”.


Premier Ewa Kopacz stanęła do zdjęcia z Polakami Kijowa

Premier Ukrainy podkreślił, że jedność Warszawy i Kijowa jest osią naszej wspólnej europejskiej przyszłości. „Byliśmy razem, jesteśmy i będziemy razem we wspólnej walce o europejską przyszłość, o wolność każdego obywatela Ukrainy i Polski„- oznajmił.

W uroczystościach uczestniczyli aktywnie członkowie polskiej społeczności Kijowa w tym reprezentanci Związku polaków na Ukrainie i Federacji Organizacji Polskich na Ukrainie.

A. KOSOWSKI (Dziennik Kijowski)

Comments are closed.

Scroll To Top