Kijów ul. I. Franki 40b m. 307
tel. +38 (044) 486-31-77
e-mail: zpu5@o2.pl
Home / Galeria / Polską Szkołę Sobotnią w Kijowie otwarto?

Polską Szkołę Sobotnią w Kijowie otwarto?

Otwarcie polskich szkół w Żytomierzu i Kijowie, gdzie zamieszkuje największa liczba Polaków (49 tys. w obwodzie żytomierskim i ok.10 tys. – Kijów i obwód) było jednym z podstawowych zadań rozpatrzonych na VII Kongresie Związku Polaków Ukrainy, który odbył się 1-2 grudnia 2012 roku.

szkola

Aktualnie otrzymaliśmy ponad 50 wniosków od rodziców pragnących nauczać swe dzieci mowy swych przodków, jak też literatury, historii, geografii, etnografii Polski.

Biorąc za podstawę rozporządzenie Ministerstwa Oświaty i Nauki Ukrainy i (ówczesnego) Państwowego Komitetu Ukrainy ds. Narodowości i Migracji nr 778/49 z dnia 06.10.2004 Związek Polaków Ukrainy wystosował list do ministra Oświaty i Nauki Ukrainy Kwita S.M. z prośbą o zezwolenie na otwarcie Polskiego Ośrodka Kulturalno-Oświatowego dla polskiej diaspory stolicy (Polskiej Szkoły Sobotniej).

szkola 088

W liście akcentowaliśmy potrzebę nauczania bezpłatnego, co ujęte jest w artykułach Konstytucji Ukrainy.

Po długotrwałych pertraktacjach z przedstawicielami władz oświatowych okazało się, że w żadnej ze szkół Kijowa nie znalazło się miejsca dla nauczania takiego rodzaju. A nasze potrzeby to (uwzględniając różny wiek dzieci) zaledwie dwie trzy sale klasowe i to do dyspozycji w dni sobotnie, kiedy, jak wiadomo, w szkołach nie ma zajęć.

W charakterze kompromisu zaproponowano nam miejsce w Liceum Polityki Praw i Języków Obcych, funkcjonującym przy szkole nr 106 (pod adresem: ul. Niekrasowa 4). Dyrektor Liceum Pacharewa G.W. z początku wyraziła zgodę udostępnić dwie sale klasowe w soboty, począwszy od października 2014 r. Jednakże tuż przed otwarciem szkoły odmówiono nam bezpłatnego udostępnienia pomieszczeń.

szkola 050 szkola 070

Zważywszy na wagę kwestii oraz ogromne zainteresowanie rodziców w tej sprawie ZPU postanowił dokonać otwarcia takiej szkoły na bazie bardzo skromnych objętościowo pomieszczeń biura ZPU, które organizacja nasza dzierżawi na ogólnych zasadach.

Takie wyjście z sytuacji traktujemy jednak jako rozwiązanie tymczasowe i nie tracimy nadziei na okazanie dobrej woli stron, od których zależy należyte zaspokojenie potrzeb obywateli.

 Antoni STEFANOWICZ

r-szkola092 r-szkola088 r-szkola085 r-szkola070 r-szkola063 r-szkola054 r-szkola050 r-szkola042 r-szkola

Comments are closed.

Scroll To Top