niedziela , Sierpień 25 2019
Kijów ul. I. Franki 40b m. 307
tel. +38 (044) 486-31-77
e-mail: zpu5@o2.pl
Home / Aktualności / Ukraińskie priorytety na dziś i na jutro

Ukraińskie priorytety na dziś i na jutro

flaga_ukr-467Ukraińcy, a my wraz z nimi, przeżywamy historyczne wydarzenia, w których widać, jak przyszłość wypiera przeszłość. Jesteśmy świadkami historycznej zmiany pokoleniowej i mentalnej na arenie społeczno – politycznej w kraju naszego najbliższego sąsiada. Proces ten dotychczas przebiega udanie i szybko. Pokojowo i konstruktywnie. I oby tak dalej.

Ale Majdan nie wieńczy dzieła, a je początkuje. Stąd nie ma co fetować, a zająć się trzeba tym, co Ukrainę i Ukraińców czeka. A czeka ją droga trudna, wymagająca nadal determinacji, czasami może poświęceń na rzecz lepszego jutra. Nie może być jednak oznak bezczynności czy zaniechania. Duch Majdanu trzeba nosić w sercach do końca, przekształcać hart ducha w realia i to z pełnym zaangażowaniem, wiarą i przekonaniem w zwycięstwo.

Majdan otworzył wrota w przyszłość

Ruch w dobrym kierunku, zapoczątkowany na kijowskim Majdanie Niezależności jest wyrazem woli i opinii społeczeństwa ukraińskiego. Przelała się „czara goryczy” na głowy starej, tandetnej władzy. Legła więc w gruzach skorumpowana władza prezydencka Janukowycza i rząd Mykoły Azarowa. Rozesłano za b. prezydentem nawet list gończy.

Może się wystraszył uwolnionej Julii Tymoszenko, która zaraz po wyjściu z więzienia, chciałaby zająć po majowych wyborach jego miejsce na fotelu prezydenckim. Ale to chyba tylko mrzonka, bo to byłby powrót do starego „koryta” władzy.

Program zmian

To, czego potrzebuje już dzisiaj Ukraina, to programu przebudowy, w zasadzie od podstaw, dotychczasowego systemu społeczno – gospodarczego. Tu są dwa pytania: co zmienić i jak to zrobić?

To drugie jest trudniejsze, bo od razu rodzi pytanie, jakie muszą być warunki i możliwości, by zmiany stały się realne. Co prawda są już tacy, którzy mówią, że program powinien być pod kryptonimem trzech „P”: PILNIE POTRZEBNE PIENIĄDZE! To może i prawda, ale pustosłowna, bez odpowiedzi na pytanie, a skąd je wziąć? Do opracowania nowego programu rządowego trzeba przystąpić niezwłocznie po ukonstytuowaniu się rządu, tak by w okresie kampanii prezydenckiej, a potem parlamentarnej, mówić konkretnie i rzeczowo o przyszłych realiach społeczno – gospodarczych.

Co powinno się znaleźć w takim programie? Cel główny – wzrost gospodarczy i poprawa warunków życia społeczeństwa, a warunkiem sine qua non – reformy systemowe we wszystkich dziedzinach gospodarowania i zarządzania. Wzrost gospodarczy, to wzrost produkcji materialnej i usług, rozwój efektywny, proeksportowy i proinnowacyjny. Wzrost eksportu i popytu wewnętrznego powinny stać się lokomotywą tego wzrostu. W programie i późniejszej jego realizacji – akcenty położone winny być na wszystkie bez wyjątku gałęzie i branże, a więc na przemysł przetwórczy, rolnictwo, energetykę, infrastrukturę drogowo – transportową i budownictwo mieszkaniowe i infrastrukturę towarzyszącą. Ale także na służbę zdrowia, ochronę środowiska naturalnego, na naukę i technikę.

W profilu tematycznym programu, zasadnicze miejsce powinny zająć takie problemy, jak restrukturyzacja w sferze produkcji przemysłowej, energooszczędność, określenie praw własności ziemi (zniesienie moratorium na obrót ziemią), opracowanie strategii proeksportowego rozwoju, przetwórstwo surowców i płodów rolnych, zagwarantowanie dostępu i bezpieczeństwa w prowadzeniu działalności inwestycyjnej dla podmiotów zagranicznych i inne. Środki na inwestycje, to kluczowy dziś problem dla rozwoju gospodarki ukraińskiej. A jeżeli tak, to pochodzących także z zagranicznych źródeł.

Do prac nad programem stworzone powinny być zespoły wybitnych ekspertów i specjalistów krajowych, ale i z zaangażowaniem grona ekspertów i praktyków zagranicznych, w tym polskich.

Problemem o podstawowym znaczeniu dla całokształtu rozwoju Ukrainy jest wybór orientacji w polityce zagranicznej. Program powinien jednoznacznie wesprzeć kurs na europeizację, a więc na stowarzyszenie z Unią Europejską, a potem na pełne w niej członkostwo. A jednocześnie potwierdzić oparcie stosunków z Rosją na zasadach europejskich dobrosąsiedztwa i partnerstwa, a nie dominacji interesów jednej ze stron. Ukraina nie jest żadnym zagrożeniem dla Rosji.

 Gwarantem – wiara we własne siły i możliwości

A ta jest, co potwierdziły choćby wydarzenia na Majdanie, ale i w innych miastach i regionach. Trzeba tylko uruchomić i wykorzystać istniejący przecież niebagatelny potencjał ludzki i materialny, lepsze, bardziej efektywne jego wykorzystanie. Potencjał ludzki, to młode, dobrze wykwalifikowane kadry, w kraju i za granicą. Aż się prosi, by ze struktur władz centralnych i regionalnych usunąć dyletantów i zasiedziałych, wiekowych „staruszków”, a zrobić miejsce właśnie dla młodych, zdolnych, inicjatywnych i kreatywnych. Politykierów starej generacji odsunąć w kąt! Niech sobie żyją i odpoczywają, ale nie na fotelach władzy. Ich czas bezpowrotnie przecież minął. Warunki potencjalne dla aktywności gospodarczej też są, dla ludzi przedsiębiorczych, ale uczciwych.

Do hasła głoszonego na kijowskim Majdanie „Sława UKRAINIE”!, dodałbym również „Sława Polsce!”, bo to konkretny dowód na to, że „można” zło dobrem pokona.

Mikołaj ONISZCZUK
Źródlo: Dziennik Kijówski

 

Comments are closed.

Scroll To Top