Kijów ul. I. Franki 40b m. 307
tel. +38 (044) 486-31-77
e-mail: zpu5@o2.pl
Home / Polecamy / Apel Związku Polaków na Ukrainie z powodu aneksji Krymu

Apel Związku Polaków na Ukrainie z powodu aneksji Krymu

Szanowni współobywatele Ukrainy!

W ten trudny czas, kiedy nasze państwo stanęło w obliczu groźby utraty niepodległości, jak nigdy wcześniej, niezbędna jest jedność i wzajemna pomoc.

My, przedstawiciele polskiej mniejszości na Ukrainie, jednogłośnie potępiamy działania rządu Federacji Rosyjskiej i militarną interwencję wojsk rosyjskich na terytorium naszego kraju. Wzywamy kierownictwo Federacji Rosyjskiej do poszanowania niezależności i integralności terytorialnej Ukrainy. Polityka z pozycji siły w XXI wieku jest niedopuszczalna. Ukraina to państwo miłujące pokój, pragnące ze wszystkimi sąsiadami mieć stosunki dobrosąsiedzkie. Tego też oczekujemy od Rosji.

Ukraina jest domem dla wielu narodowości, między którymi nie ma dziś konfrontacji na tle politycznym, językowym czy narodowościowym. Pretekst do wprowadzenia wojsk jest iluzoryczny i nie odpowiada rzeczywistości. Wzywamy społeczność międzynarodową do wsparcia Ukrainy w jej walce o niepodległość i integralność terytorialną. W obliczu niebezpieczeństwa prosimy wszystkich obywateli naszego kraju, aby zapomnieli stare urazy i stanęli do obrony Ukrainy. Bo jest ona dla wszystkich naszą!

Niech żyje wolna Ukraina!

Prezes Związku Polaków Ukrainy
Antoni Stefanowicz
Redaktor naczelny gazety „Dziennik Kijowski”
Stanisław Panteluk

Шановні співвітчизники!

У цей скрутний час, коли перед нашою державою стоїть загроза її існування, як ніколи потрібне єднання та взаємодопомога.

Ми, представники польської національної меншини України, висловлюємо своє засудження діями Уряду РФ та військової інтервенції  російських військ на територію нашої держави. Закликаємо керівництво Російської Федерації поважати незалежність та територіальну цілісність України. Політика сили неприпустима в ХХІ столітті. Україна мирна держава і з усіма сусідами прагне жити в мирі. Того ж ми очікуємо і від Росії.

В Україні проживають багато національностей і немає політичного, мовного чи національного протистояння. Привід до введення військ є надуманим і не відповідає дійсності. Ми закликаємо міжнародну спільноту допомогти Україні в її боротьбі за свою незалежність і територіальну цілісність. Перед обличчям небезпеки просимо усіх громадян нашої держави забути старі образи і стати на захист України. Бо вона у нас одна!

Хай живе вільна Україна!

Голова Спілки поляків України
Антон Стефанович
Головний редактор газети „Dziennik Kijowski”
Станіслав Пантелюк

Spotkanie 11 lutego 2014 r. w Rezydencji Ambasadora RP w Kijowie

Jan Dziedziczak – Poseł na Sejm RP, Zbigniew Szołyga – Wiceprezes MSPPPU, Prof. Anatol Święcicki – Prezes Polskiego Stowarzyszenia Medycznego, Antoni Stefanowicz – Prezes ZPU, Witold Waszczykowski – poseł na Sejm RP, Henryk Litwin – Ambasador RP, Anna Litwin, Anna Fotyga – Minister Spraw Zagranicznych RP, Emilia Chmielowa – Prezes FOPnU, Rafał Wolski – Kierownik Wydziału Konsularnego Ambasady RP w Kijowie, Maria Siwko – Dyrektor Domu Polskiego w Kijowie

 


Wywiad z Poseł na Sejm RP Małgorzatą Gosiewską, Prezesem ZPU Antonim Stefanowiczem, Wiceprezesem ZPU Wiktorią Radik budynku związków zawodowych. Grudzień, 2013 rok

Comments are closed.

Scroll To Top