Kijów ul. I. Franki 40b m. 307
tel. +38 (044) 486-31-77
e-mail: zpu5@o2.pl
Home / Publikacje / Kamieniec Podolski – serce Podola

Kamieniec Podolski – serce Podola

Kamieniec Podolski – serce Podola


Wzniesiony na skalistym płaskowyżu, utworzonym przez rzekę Smotrycz, nazywany jest – ze względu na swój majestatyczny krajobraz – „perłą na kamieniu” lub „basztą ręką Boga zbudowaną”. W tak pięknym miejscu o bogatej historii, związanej z Polską narodził się I Festiwal Kultury Polskiej „Słoneczne wizerunki Podola”.

W pierwszych wiekach swego istnienia Kamieniec należał do książąt ruskich, Tatarów, Litwinów, a następnie Polaków. W złotych czasach stolicy województwa podolskiego, wchodzącego w skład Korony Polskiej, miasto zamieszkiwały trzy narody: Rusini, Ormianie i Polacy. Okres polski charakteryzował się rozwojem budownictwa sakralnego. Ze względu na położenie Kamieniec nazywany był przedmurzem chrześcijaństwa.

„Orle gniazdo”, strzegące wschodnich rubieży Rzeczypospolitej, było terenem ciągłych najazdów, szczególnie w niespokojnych wiekach XVI i XVII. Polski mit o twierdzy nie do zdobycia upadł dopiero w 1672 roku, wraz ze zdobyciem „bramy do Polski” przez wojska tureckie. Mit ów został jednak utrwalony w „Panu Wołodyjowskim” Henryka Sienkiewicza. Po krótkim okresie panowania osmańskiego Kamieniec nie odzyskał już dawnej świetności. Rozbiór Polski w 1793 roku oddał Kamieniec Cesarstwu Rosyjskiemu, miasto stało się stolicą nowopowstałej guberni podolskiej.

W XIX wieku polska ludność miasta poddana została licznym represjom, zakazano nauczania w języku polskim, klasztory katolickie skasowano, a diecezję zlikwidowano. Po wojnie polsko-bolszewickiej Kamieniec znalazł się poza granicami II RP, co spowodowało kolejne prześladowania mniejszości polskiej, m.in. jej deportacje. Dziś Polacy stanowią około 10 procent mieszkańców miasta.

Takie miasto związane historycznie z Polską nie miało do tego roku w swoim kalendarzu imprez związanych z polską kulturą. Zważywszy na to Pan Włodzimierz Midzianowski wystąpił do administracji Kamieńca z propozycją przeprowadzenia tu Dni Kultury Polskiej. I tak się stało – w dniach 26 – 27 maja w Kamieńcu Podolskim odbyły się Dni Kultury Polskiej, w ramach, których zapoczątkowano I Festiwal Kultury Polskiej pod dewizą „Słoneczne wizerunki Podola”. Inicjatorami i organizatorami tego święta na Podolu stali się prezes nowopowstałego Związku Przedsiębiorców Polaków Ukrainy Włodzimierz Midzianowski oraz kierownik zespołu „Polanie znad Dniepru” Łesia Jermak.

 

Oni to właśnie wspólnie z administracją miasta, na czele z Olgą Czernobyl i Wioletą Synycią, rzetelnie i precyzyjnie przygotowali to wspaniałe święto. W pierwszym dniu po uroczystym otwarciu Dni, rozpoczął się festiwal – konkurs „Hanicki–Fest”, na który zjechali się uczestnicy z całej Ukrainy, a także grupa polskiej młodzieży z Bochni. Po występach dla wszystkich uczestników zorganizowano zwiedzanie tego pradawnego grodu, zaś wieczorem na wszystkich uczestników Festiwali „Hanicki–Fest” i „Słoneczne wizerunki Podola” czekała niespodzianka. W „Ruskiej Bramie”, rozpoczęto rekonstrukcje historyczną z niezwykle efektownym widowiskiem ukostiumowanym, ze średniowiecznymi tańcami i zabawami, starożytną muzyką z tamtych czasów, a nawet kaszą rycerską i prawdziwymi pojedynkami rycerzy. W finale z zachwytem oglądaliśmy pokaz sztucznych ogni. Zmęczeni, ale pełni wrażeń i podziwu wróciliśmy do hotelu, gdzie gościnnie rozmieścił nas Pan Włodzimierz Midzianowski. Czekał nas dzień następny, gdzie byliśmy głównymi uczestnikami.

Dzień ten rozpoczął się mszą św. w intencji Dni Kultury Polskiej w Kamieńcu Podolskim, po której w śródmieściu czekał nas koncert najlepszych wykonawców festiwalu „Hanicki–Fest”. Od kościoła ulicami miasta wyruszyliśmy z pieśnią i tańcem tworząc prawdziwy „Słoneczny korowód”. Z ciepłem i życzliwością witali nas mieszkańcy i goście miasta. Spotkaliśmy nawet delegację parlamentarzystów UE z Polski, przebywających w tym samym czasie w Kamieńcu. Zadowoleni z wielkiej gościnności, z jaką powitało nas miasto, dotarliśmy do miejsca przeprowadzenia naszego Festiwalu skweru „Guński Krynyci”

Koncert festiwalowy przeleciał jednym tchem, i dla widzów i dla wykonawców(chociaż składał się z dwóch, bogatych repertuarowo części).

Jego program został opracowany i przygotowany przez zespół „Polanie znad Dniepru”. W Festiwalu wzięło udział 5 zespołów, w tym z Kijowa, Chmielnickiego oraz zespoły z Kamieńca. Reprezentowano kulturę polską w różnych płaszczyznach. Gospodarze – wychowankowie Szkoły nr 13 w Kamieńcu Podolskim, przygotowali cały blok polski, w którym czytano poezję polską, śpiewano i pokazano układ Tańców Cieszyńskich. Szkoła Sztuk Pięknych zaprezentowała się w tańcu „Wiosna Polska”. Dziecięcy zespół „Pomarańcza” po mistrzowsku zaprezentował się w tańcach Podlasia. „Polanie” z Kijowa zachwycili pięknem tańców regionalnych i narodowych. Zespół „Polskie Skarby” z Chmielnickiego zaprezentował pieśni ludowe i patriotyczne w wykonaniu dwóch grup zespołu.

Zakończono ten ciekawie rozbudowany program wręczeniem dyplomów i wspólnym odśpiewaniem „Sokołów”. Dzieci, młodzież, ludzie starsi z zachwytem dzielili się wrażeniami po koncercie, dziękowali za przemyślaną organizację Festiwalu.

Przekonaliśmy się raz jeszcze, że takiego rodzaju imprezy dają szansę zobaczyć innych wykonawców i zaprezentować własny dorobek, a dzieci obcując z kulturą swoich przodków, poznając rówieśników, integrują się wzajemnie, ku czemu właśnie dążyliśmy organizując ten Festiwal.

Gratulowali nam gospodarze miasta, wręczano dyplomy i podziękowania za pomoc w organizacji Dni Kultury Polskiej w Kamieńcu.

W roku następnym Festiwal nabierze rangi imprezy międzynarodowej, a zatem pożałujecie, jeżeli nie skorzystacie z zaproszenia na II Międzynarodowy Festiwal Kultury Polskiej w Kamieńcu Podolskim – „Słoneczne wizerunki Podola”.

Przybywajcie więc do nas z polską pieśnią i tańcem. Powitamy Was z otwartym sercem – pełnym sympatii i gorących uczuć.

Łesia JERMAK
(DK.)
.

Leave a Reply

Scroll To Top