Kijów ul. I. Franki 40b m. 307
tel. +38 (044) 486-31-77
e-mail: zpu5@o2.pl
Home / Publikacje / O niepodległości… w muzeum i w kawiarni

O niepodległości… w muzeum i w kawiarni

O niepodległości… w muzeum i w kawiarni

Podczas zwiedzania Muzeum

Kijowskie Narodowościowo-Kulturalne Stowarzyszenie Polaków „Zgoda” zorganizowało obchody Dnia Niepodległości oraz 145. rocznicy urodzin Józefa Piłsudskiego złożone z dwóch części.


Historyk Ołena Spicka zapoznała zebranych z ekspozycją Muzeum Ukraińskiej Rewolucji Narodowej

W pierwszej części – konferencji „Polska i Ukraina w walce o Niepodległość na początku XX stulecia”, która odbyła się w Muzeum Ukraińskiej Rewolucji Narodowej oprócz przedstawicieli różnych organizacji polonijnych stolicy uczestniczyli studenci Uniwersytetu Pedagogicznego im. Dragomanowi.


O oprawę muzyczną wieczoru zadbała znakomita akompaniatorka Ołena Arenderewska

W uroczystej atmosferze, jej organizatorka – historyk Ołena Spicka zapoznała zebranych z ekspozycją Muzeum, akcentując uwagę na ukraińsko –polskich stosunkach lat 1917-1920. Pracownik muzeum-fortecy ,,Skośna Kaponiera” Walerij Filimonichin wygłosił referat na temat: ,,Józef Piłsudski i Ukraina”. Zebrani z zainteresowaniem wysłuchali prelekcji o bohaterze walk niepodległościowych Tadeuszu Kościuszce, którą przygotowała Walentyna Perkina oraz bogate w nową w nową informację wystąpienie historyka Andrzeja Amonsa dotyczące miejsca zagłady Polaków w Bykowni pod Kijowem.


Równolegle można było obejrzeć wystawę fotograficzną pt.: ,,Twórcy Niepodległości’’

Równolegle można było obejrzeć wystawę fotograficzną pt.: ,,Twórcy Niepodległości’’ – udostępnioną przez Attachat Obrony przy Ambasadzie RP na Ukrainie.


Walerij Filimonichin wygłosił referat na temat: ,,Józef Piłsudski i Ukraina”

W drugiej części imprezy, która przebiegała już w bardziej kameralnej atmosferze kijowskiej kawiarni ,,Alma Mater” grupa działaczy polonijnych obejrzała dwa filmy, udostępnione przez Instytut Polski w Kijowie: naukowo-popularny – o polskich pieśniach patriotycznych oraz dokumentalny ,,Cud nad Wisłą”. Po ich projekcji, dalszą część spotkania przy kawie, urozmaicili sami jego uczestnicy, w tym: O. Arendarewska, W. Perkina, G. Tyczyna, E. Gołybard, Cz. Raubiszko, W. Radik, T. Galkiewicz, S. Panteluk, A. Jurkowska – prezentując patriotyczne opowieści, wiersze, pieśni i utwory fortepianowe z klasyki polskiej.

Informacja własna

(DK.)

 

Leave a Reply

Scroll To Top