Kijów ul. I. Franki 40b m. 307
tel. +38 (044) 486-31-77
e-mail: zpu5@o2.pl
Home / Publikacje / Dzień Edukacji Narodowej

Dzień Edukacji Narodowej

Dzień Edukacji Narodowej

Naukowcy Narodowego Uniwersytetu Kijowskiego im. T.G. Szewczenki: Rostysław Radyszewskyj, Petro Bech, Leonid Guberskyj, Tetjana Czernysz tuż po wręczeniu wysokich odznaczeń

 

W Ambasadzie RP na Ukrainie 26 października odbyło się, ostatnie, zapewne, w tym roku spotkanie nauczycieli i lektorów języka polskiego działających na Ukrainie, zorganizowane przez Wydział Konsularny i Referat ds. Współpracy Naukowo-Oświatowej Ambasady. Spotkanie zainaugurował Ambasador RP na Ukrainie Henryk Litwin, dokonując ceremonii wręczenia wysokich polskich odznaczeń państwowych.

Na mocy postanowienia Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego Krzyżem Kawalerskim Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej za wybitne zasługi w rozwijaniu polsko-ukraińskiej współpracy naukowej i międzyuczelnianej, za popularyzowanie kultury i języka polskiego odznaczeni zostali obywatele Ukrainy, naukowcy Narodowego Uniwersytetu Kijowskiego im. T.G. Szewczenki: rektor uczelni – akademik Leonid Guberskyj, prorektor ds. pracy pedagogicznej i kontaktów międzynarodowych – prof. Petro Bech, kierownik Katedry Polonistyki Instytutu Filologii – prof.  Rostysław Radyszewskyj, prof. Katedry Polonistyki – Tetjana Czernysz.

Dama Krzyża Kawalerskiego Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej prof. Tetjana Czernysz z Konsulem Generalnym RP w Kijowie Rafałem Wolskim

 

Rektor uczelni, dziękując w imieniu nagrodzonych, za wysokie odznaczenia zaznaczył, że dziś Uniwersytet Kijowski współpracuje z 12 uczelniami Polski w oparciu o zawarte umowy, lecz współpraca z polskimi kolegami polskich placówek oświatowych jest znacznie szersza i sprowadza się do wzajemnej wymiany studentów, aspirantów, wykładowców; organizacji wspólnych konferencji oraz innych obopólnie korzystnych form. „Muszę przyznać – podkreślił – że w ciągu wielu lat pracy na uczelni nasze ukraińsko-polskie przedsięwzięcia zawsze spotykały się z pełnym zrozumieniem i wsparciem ze strony Ambasady RP na Ukrainie i wierzę, że tak będzie również w przyszłości”.

Aktywnym uczestnikiem polemiki był dr hab. Artur Bracki

 

W drugiej części spotkania-konferencji dr. hab Kinga Łapot-Dzierwa z Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie wygłosiła, ilustrując slajdami, odczyt o pedagogu, społeczniku, pisarzu „lekarzu i rzeźbiarzu duszy dziecięcej” – Januszu Korczaku. Temat bezgranicznej miłości do dzieci, jakiej nauczał Korczak, dominował w wystąpieniach i polemice, która zawiązała się w gronie uczestników spotkania.

Konsul Generalny RP w Kijowie Rafał Wolski przypomniał, że część swojej działalności literackiej Korczak wykonywał podczas swego pobytu w Kijowie, pracując w 1918 r., jako lekarz w przytułkach dla dzieci ukraińskich pod Kijowem a następnie w domu wychowawczym dla chłopców polskich w Kijowie. Poinformował też, że w najbliższym czasie na budynku, w którym on przebywał, przy ulicy Włodzimierskiej odsłonięta zostanie tablica pamiątkowa.

„Janusz Korczak należał do tego pokolenia, które zaangażowanie społeczne uważało za najwyższy cel swojego działania” – zaznaczyła prof. Kinga Łapot-Dzierwa w swoim

szkicu pt.„Myśl pedagogiczna Janusza Korczaka”

 

Notabene, należy dodać, że postaci „Mądrego i Dobrego Doktora” poświęcimy więcej miejsca w najbliższych numerach naszego pisma, kiedy to obchodzić będziemy (od 13 do 20 listopada br.) Dni Janusza Korczaka w Kijowie, które 13 listopada rozpocznie pokaz filmu Andrzeja Wajdy pt.: „Korczak” w stołecznym „Budynku Kino”.

W ramach spotkania radca Ambasady Anna Kuźma poprowadziła roboczą dyskusję w kręgu lektorów języka polskiego nad bieżącymi zagadnieniami dydaktyki.

Równolegle Ambasador RP na Ukrainie Henryk Litwin, Konsul Generalny Rafał Wolski, Konsul Ewa Matuszek-Zagata, oraz Konsul Magdalena Okaj wraz z prezesami organizacji polonijnych Kijowskiego Okręgu Konsularnego omawiali problematykę związaną ze sprawnością funkcjonowania tych organizacji.

Na trudne, a czasami wesołe pytania odpowiadali:(od lewej) Konsul Generalny Rafał Wolski, Ambasador Henryk Litwin, Konsulowie Magdalena Okaj i Ewa Matuszek-Zagata

 

W rozmowach ważne miejsce zajął temat finansowania przedsięwzięć podejmowanych w zorganizowanych środowiskach polskich Ukrainy. „Nowy system – zaznaczył Ambasador – służy temu, żeby finansowanie organizacji polskich działających za granicą było skuteczniejszym, żeby sam proces był bardziej przejrzysty, jego efekt był maksymalny, zaś działalność po stronie polskiej była skoncentrowana w jednym miejscu. Wcześniejsze rozproszenie podmiotów podejmujących decyzje powodowało ich nieefektywność – niektórzy dostawali dwa razy na to samo, a inni nie dostawali w ogóle nic. Jednocześnie zachęcam do tego, żeby wprowadzane zmiany traktować jako proces, na dalsze losy którego jesteśmy w stanie wpływać wszyscy, gdyż Państwa uwagi, będą sprzyjać ulepszeniu ulepszenie całego systemu. Obecnie jesteśmy w stanie skuteczniej, niż wcześniej, wpływać na udoskonalenie tego systemu, ponieważ jego dźwignie skoncentrowano w MSZ-ecie – instytucji, która poprzez swoje placówki ma stały i nieprzerwany kontakt z Państwem”.

Prezesi organizacji polonijnych Kijowskiego Okręgu Konsularnego z uwagą słuchają wystąpienia Ambasadora RP Henryka Litwina

 

Omawiając projekt powstania „Domu Polskiego” w Kijowie, który miałby służyć wszystkim organizacjom polonijnym stolicy, pan Ambasador wyraził zgodę na zaangażowanie się do jego realizacji, jeżeli wszyscy przyszli jego lokatorzy będą się wzajemnie akceptować, jako współużytkownicy tego miejsca. Stąd też – jego zdaniem – dla wyrobienia przekonywującej i konkretnej propozycji wobec władz miasta niezbędne jest omówienie wielu szczegółów, w tym parametrów obiektu, jego usytuowania i zasad funkcjonowania na kolejnym spotkaniu wszystkich zwolenników tego pomysłu.

W toku spotkania na pytania dotyczące nie cierpiących zwłoki problemów, stojących przed konkretnymi organizacjami diaspory, odpowiadali też prowadzący spotkanie Konsul Generalny RP w Kijowie Rafał Wolski i Konsul Ewa Matuszek-Zagata.

(DK.)

Leave a Reply

Scroll To Top