Kijów ul. I. Franki 40b m. 307
tel. +38 (044) 486-31-77
e-mail: zpu5@o2.pl
Home / Publikacje / XVIII Międzynarodowy Festiwal Kultury Polskiej „Tęcza Polesia” w Żytomierzu

XVIII Międzynarodowy Festiwal Kultury Polskiej „Tęcza Polesia” w Żytomierzu

XVIII Międzynarodowy Festiwal Kultury Polskiej „Tęcza Polesia” w Żytomierzu


Trudno się nie wzruszyć, gdy na scenie śpiewa dziecięcy zespół folklorystyczny „Dzwoneczki” z ukraińskich Strzelczysk, rejonu mościckiego, pod kierownictwem Jadwigi i Bogdana Poliszczuków

Zgodnie z wieloletnią już tradycją, piąty raz z rzędu, Żytomierski Obwodowy Związek Polaków na Ukrainie, Żytomierskа Obwodowа Administracjа Państwowа, Obwodowa i Miejskа Radа Miasta Żytomierza zorganizowała Dni Kultury Polskiej.
W ramach Dni przeprowadzony też został XVIII Międzynarodowy Festiwal Kultury Polskiej „Tęcza Polesia”, poświęcony 200-leciu urodzin Józefa Ignacego Kraszewskiego. Impreza odbyła się pod Honorowym Patronatem Marszałka Senatu RP Bogdana Borusewicza i Marszałka Województwa Śląskiego Adama Matusiewicza.

Koncert muzyki klasycznej w Żytomierskiej Szkole Muzycznej nr 1 im B. Ratoszyńskiego „I muzyki dusza żywa…” poświęcony twórczości M. Skorupskiego

Przypomnijmy, że pomysłodawcami „Tęczy Polesia” – jednego z najstarszych Festiwali Kultury Polskiej na Ukrainie byli pierwszy prezes Związku Polaków na Ukrainie Stanisław Szałacki i pierwszy prezes Żytomierskiego Obwodowego Oddziału Związku Polaków na Ukrainie Walenty Grabowski, z inicjatywy których w dalekim 1992 roku Festiwal zaistniał po raz pierwszy.

 

 

Ludowy Taneczny Zespół „Koroliski” pod kierownictwem Ireny i Sergiusza Świtelskich przedstawił nowy program choreograficzny

Mijały lata. Impreza stała znaczącym środkiem promocji współczesnej kultury polskiej Ukrainy i Polski. Festiwal umocnił swoją renomę, wszedł do regionalnej tradycji, zdobył status międzynarodowy i powszechne uznanie – stał się kulminacyjną imprezą Dni Kultury Polskiej w Żytomierzu, które z roku na rok rozszerzają koło uczestników i wielbicieli. Na święto przyjeżdżają oficjalne delegacje z Polski, a w jego imprezach bierze dziś udział blisko 250 uczestników z Ukrainy i Polski. Nawiązana została owocna współpraca między województwem śląskim a obwodem żytomierskim oraz między miastami Żytomierzem i Płockiem (województwo mazowieckie).
Na Dni Kultury Polskiej każdego roku przygotowywane są nowe programy, kompozycje choreograficzne, wzrasta kunszt wykonawczy uczestników i zainteresowanie ze strony publiczności.
W tym roku V Dni Kultury Polskiej w Żytomierzu zaszczycili swoją obecnością czcigodni goście, wśród których byli: mer Żytomierza Wołodymyr Deboj, z-ca przewodniczącego Obwodowej Administracji Państwowej Wiktor Baliurko, konsul RP w Winnicy Wojciech Mrozowski, p.o. prezesa ZPU Antoni Stefanowicz, oraz liczne delegacje z Polski i innych regionów Ukrainy.

Polski Ludowy Zespół Wokalny „Poleskie Sokoły” pod kierownictwem Pawła Jana Boczkowskiego prowadzi szeroką działalność koncertową, propagując
kulturę polską i ukraińską

Uczestnikom i gościom V Dni Kultury Polskiej zaprezentowano obszerny i ciekawy program, m.in.: Międzynarodową Konferencję Naukowo-Praktyczną pt.: „Uniwersum Józefa Ignacego Kraszewskiego”, poświęconą 200-leciu urodzin pisarza (uczczono Jego pamięć przy tablicy pamiątkowej); „Święto pasowania pierwszoklasistów” na uczniów polskiej klasy w Ogólnokształcącej Szkole Średniej nr 28 w Żytomierzu; spotkanie z maturzystami szkół miasta(na którym przedstawiono możliwości studiowania na wyższych uczelniach w Polsce)jak również otwarcie „Centrum Polskiego”.
Dla miłośników muzyki klasycznej w Żytomierskiej Szkole Muzycznej nr 1 im. B. Ratoszyńskiego odbyły się koncerty zatytułowane: „Polska muzyka Ukrainy doby romantyzmu” w wykonaniu Zasłużonego dla Kultury Polskiej Zespołu Kameralnego im. I.F. Dobrzyńskiego oraz program pt: „I muzyki dusza żywa…” złożony z utworów M. Skorupskiego. Mnóstwo widzów zebrał koncert Państwowego Zespołu Pieśni i Tańca „Wisła” z Płocka (Polska).
Jednakże perłą programu Dni, już tradycyjnie, stał się koncert galowy Festiwalu „Tęcza Polesia”, który przyniósł wiele uroczych wrażeń i wzruszenia. Na scenie przepełnionej sali Filharmonii Żytomierskiej zaśpiewały i zatańczyły Zasłużone dla Kultury Polskiej zespoły Żytomierszczyzny: „Koroliski”, „Dzwoneczki”, „Poleskie Sokoły”, jak też od dawna znane i lubiane przez widzów; trio „Ażur” i zespół „Srebrne głosy” z Winnicy, Ołeksij Chalimanczuk z Olewska i inni artyści z kilku miast Ukrainy.
Tańce i pieśni przedstawiające folklor regionów Polski oraz niektórych krajów Unii Europejskiej zaprezentowały znane zespoły: Polski Zespół Pieśni i Tańca „Wisła” z Płocka i Studencki Zespół Pieśni i Tańca „Katowice”, występy których nagrodzono burzliwymi brawami.

P.o. prezesa ZPU Antoni Stefanowicz składa kwiaty i gratulacje na ręce prezes Żytomierskiego Obwodowego Związku Polaków na Ukrainie Wiktorii Laskowskiej-Szczur za rzetelnie zorganizowaną imprezę

Podczas festiwalu odbyła się uroczystość wręczenia nagród działaczom ruchu polskiego Żytomierszczyzny za aktywną działalność społeczną skierowaną na zachowanie i rozwój polskiej i ukraińskiej kultury i istotny udział we wzmocnieniu międzynarodowych kontaktów. Ogłoszony także został III Ogólnoukraiński Konkurs Literacki im. Walentego Grabowskiego, poświęcony 75-tej rocznicy urodzin poety i działacza społecznego.

Polskie tańce i pieśni narodowe z folkloru regionalnego zaprezentował Zespół Pieśni i Tańca „Wisła” z Płocka

Spotkanie integracyjne dla Gości, uczestników festiwalu oraz prezesów polskich organizacji było finałowym akordem Festiwalu, który stał się już historią. A zatem możemy powiedzieć – do zobaczenia na następnym XIX Festiwalu „Tęcza Polesia”!

(DK.)

Leave a Reply

Scroll To Top