Kijów ul. I. Franki 40b m. 307
tel. +38 (044) 486-31-77
e-mail: zpu5@o2.pl
Home / Publikacje / Powrót świątyni

Powrót świątyni

Powrót świątyni

9-10 czerwca 2012 r. w berdyczowskim Klasztorze Karmelitów Bosych odbyło się długo oczekiwane święto: poświęcanie restaurowanego górnego kościoła Niepokalanego Poczęcia Przenajświętszej Maryi Panny. To wybitne wydarzenie zgromadziło tysiące wiernych, którzy wypełnili Klasztor i dostępy do niego.

Jabłku nie było gdzie upaść, tyle narodu przyszło wziąć udział we mszy konsekracyjnej. Razem z przeciętnymi pielgrzymami modlili się Ambasador Polski w Ukrainie Henryk Litwin, Minister Kultury Ukrainy Bogdan Кułyniak, Przewodniczący Rady Najwyższej Ukrainy Włodzimierz Łytwyn, przedstawiciele Ministerstwa Kultury Polski, grupa polskich parlamentarzystów, pracownicy polskiego konsulatu w Winnicy na czele z generalnym konsulem Krzysztofem Swiderkiem, berdyczowski mer Wasyl Маzur, jego pierwszy zastępca Iwan Demuś, Sekretarz Miejskiej Rady Wasyl Tołoczko, członkowie polskich organizacji Berdyczowa i obwodu żytomierskiego.

Społeczność miasta od wielu lat czekała na wznowienie górnego kościoła. Jego renowacja zaczęła się w 1991 roku i trwała przez długie 20 lat. W ciągu tego czasu
odrodziła była sława berdyczowskiej świątyni, która w ciągu dziesiątków lat stała zburzona i okaleczona przez komunistycznych wandalów. Ojcowie karmelici wrócili
do Berdyczowa 21 lat temu i od razu podjęły się do ciężkiej pracy po wznowieniu Sanktuarium. Pierwszym przyjechał tu ojciec Serafin Тyszko, który razem z księżmi – Bernardem i Аmbrożym Міckiewiczami  zorganizował akcje protestu, podczas których wierzący wymagali oddać im zaniedbaną świątynię. Po raz pierwszy, po 65-rocznej przerwie, Msza Święta w Klasztorze  odbyła się 20 stycznia 1991 roku na schodach okaleczonego górnego kościoła. Po nabożeństwie ojciec Bernard Mickiewicz poprosił parafian ustawić  się dla procesji. Kolumna wierzących skierowała się w stronę placu Październikowego w celu organizacji manifestacji w celu żądania  u władz lokalnych przywrócić katolikom ich świątynie. Władza nie pozwoliła wierzącym zbliżyć się do Rady Miejskiej. Toż chód zakończył się koło kościoła Świętej Barbary, gdzie odbył się wiec protestu. Katolicy wymagali przywrócić im Klasztor Bosych Karmelitów i kościół Świętej Barbary, żeby mieć możliwość modlić się w swoich świątyniach. Manifestacja pokazała władzy, że katolicy Berdyczowa – to duża siła, z którą nie wolno nie liczyć się.

W zwrocie obiektów religijnych wielka zasługa należy się księdzu Bernardowi Mickiewiczowi. Układanie apeli i skarg, zbiór podpisów pod nimi, naznaczenie dat nabożeństw i akcji – wszystko to legło ciężarem na jego plecy. 16 lipca 1991 roku odprawiona była msza w górnym kościele klasztoru. Zamek w drzwiach został wyłamany i ludzie weszli do pomieszczenia na nabożeństwo. Potem władze znów zamknęły wejście do kościoła górnego, żeby nie mogli wejść wierni. Ale katolicy uparcie domagali się swego.

Miejscowy mieszkaniec Władysław  Żelichowski na polecenie księdza Bernarda Mickiewicza pilnował, żeby drzwi do kościoła górnego zawsze były otwarte. Dlatego co raz to wyłamywał zamek. Po raz drugi katolicy weszli do  kościoła górnego 14 września 1991 roku na Święto Podwyższenia Krzyża i wówczas na balkonie został ustawiony krzyż. Druga Msza Święta  była odprawiona w dniu kanonizacji ojca Rafała Kalinowskiego. Następne nabożeństwo zostało naznaczone na 24 sierpnia 1991 roku, lecz 19 sierpnia tegoż roku w Moskwie miał miejsce pucz. W Berdyczowie ogłoszono stan wyjątkowy. Powstało pytanie, czy odprawiać Mszę 24 sierpnia czy nie. Zapadła decyzja – odprawiać, niezależnie od skutków. Bóg dał, że 22 sierpnia w uroczystość Niepokalanego Serca Maryi ogłoszono przegranie puczystów. Nic nie przeszkadzało już katolikom. Msza została odprawiona. Po puczu poszło już łatwiej. 24 sierpnia Ukraina ogłosiła swoją niezależność. Ksiądz Bernard poprosił biskupa Jana Purwińskiego o poświęcenie kościoła. Wydarzenie to miało miejsce 8 grudnia 1991 roku. Nie zważając na mocny mróz na poświęcenie przyszło wielu ludzi. Po uzyskaniu Sanktuarium zostało przekazane Karmelitom Bosym. Proboszczem został ks. Serafin Tyszko. Przez pewien czas jego zmienił ojciec Benedykt Кrok, który w ciągu wszystkich tych lat, do dnia obecnego, ofiarnie służy odbudowie Berdyczowskiego Klasztoru Bosych Karmelitów i odrodzeniu duchownego życia w naszym mieście. Właśnie za ogromny wkład w rozwój duchowej kultury miasta ojciec Benedykt był odznaczony ukraińskim orderem m. Berdyczowa „Za zasługi” i orderem prezydenta Polski.

9 czerwca 2012 roku na rekonsekracyjnej Mszy Świętej  kazanie wygłosił arcybiskup Piotr Маlczuk, a z przemówieniem wystąpili arcybiskupi Мieczysław Mokrzycki  i Т. Galison.
Wierni teraz mają możliwość bez bojaźni modlić się w tej majestatycznej świątyni, która powstała z popiołu i znów ozdabia prastary Berdyczów.

Larysa Wermińska

Leave a Reply

Scroll To Top